Nieuws

Peuterdans op IKC De Horst

maandag 7 september 2015 - Deze week zijn de peuter/kleuterdanslessen van juf Charel begonnen! De kinderen genoten in het speellokaal van de muziek en het bewegen. Als uw kind gebruik maakt van ons peuterarrangement, kan het ook profiteren van de peuterdanslessen van juf Charel.

Peuter/kleuterdans is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 tot 4 jaar. In deze levensfase beginnen lopen en taal zich te ontwikkelen en daarmee samengaand het denken. Het denken van de peuter is ook wel te benoemen als het gebruik van fantasie. Het uitgangspunt in een peuterdansles is dan ook fantasie, zowel in beweging als in het dansverhaal zelf, de taal. Voor een peuter is alles echt... Een wereld vervuld van fantasievolle beelden is voor het kleine kind van een veel grotere werkelijkheid dan voor de volwassene. Peuters associëren de ene ervaring met de andere, waaruit wonderlijke verhalen kunnen ontstaan.

Deze denk- en handelswijze, de bewegingstaal van de peuters, heeft juf Charel zich in haar opleiding eigen gemaakt. De danslessen staan bol van de verbeelding. Ze bieden ruimte voor de peuter om te reageren op het dansverhaal. Een divers gebruik van muziek en attributen maakt de beleving van de dansles af.

Juf Charel en de kinderen dansen vanuit een thema, een fantasie verhaal. De kinderen dansen, horen en ervaren het dansverhaal. Taal en beweging zijn een rode draad in de les. De kinderen ontdekken hun lichaam, waardoor zij hun motoriek goed ontwikkelen. Ook zullen zij veel nieuwe woorden en begrippen leren: zij halen een eventuele taalachterstand in. Juf Charel gebruikt een vast, gestructureerde op- en afbouw van de les. Dit zorgt voor een veilig gevoel en voor de juiste dynamiek. Er is evenwicht tussen rust en actie.

Laatste Nieuws

Cultuur Explosie De Wolden

In 2017 staat kunst & cultuur in De Wolden overal in de schijnwerpers. Ook voor alle scholen is er een explosie van cultuur. Vandaag waren de leerlingen van De Horst en het Veldboeket aan de beurt.  Lees verder lees meer