Nieuws

Peuterspeelzaal-peuterarrangement

maandag 17 juli 2017 - Binnen Gemeente De Wolden wordt vanwege de nieuwe peuterwet het peuterbeleid aangepast. Dit zal met ingang van 1 september 2017, vooruitlopend op de Wet Harmonisatie, starten.
Wat betekent dit?

Het huidige peuterspeelzaalwerk waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zal per 1 september komen te vervallen. Vanaf dat moment hebben alle peuters recht op 2 dagdelen peuterspeelzaal/peuteropvang, ongeacht of ouders wel of niet werken.

De overheid vindt het belangrijk dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren. Betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Daarom krijgen de meeste ouders in 2017 meer kinderopvangtoeslag. IKC De Horst heeft geen wachtlijst. Uw kind is van harte welkom! We zullen extra medewerkers inzetten en we vormen een extra peutergroep. Deze groep komt in een nieuw lokaal dat op dit moment ingericht wordt. Ons peuteraanbod sluit aan bij wat uw kind nodig heeft en werkt met dezelfde thema`s als groep 1 en 2 van de basisschool. Heeft u interesse in ons peuterarrangement? Bel 0522-820970 voor meer informatie, voor een vrijblijvende offerte en eventueel voor hulp bij uw aanvraag van de toeslag. Meer informatie vindt u ook via www.kindcentrawolderwijs.nl

Als u gebruik wilt maken van een peuterspeelzaal aanbod of peuterarrangement kunt u als werkende ouders vanaf 1 september 2017 middels de Wet Kinderopvang een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten voor uw peuter aanvragen bij de belastingdienst. U betaalt daarnaast nog een eigen bijdrage. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van deze belastingdienstregeling, blijft de gemeente verantwoordelijk. Ouders gaan voor het peuteraanbod een eigen bijdrage op basis van inkomen betalen. Peuters met een ontwikkelingsachterstand en zorgvraag hebben recht op 4 dagdelen opvang. Dit is de groep VVE-peuters. De gemeente is ook voor deze peuters verantwoordelijk.

De Wet Kinderopvang zorgt ervoor dat organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zich straks meer richten op de kwaliteit en de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar dan ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen straks beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Daarnaast wordt de leidster-kind ratio aangepast (aantal medewerkers op de groep t.o.v. het aantal kinderen). Op IKC De Horst zijn we helemaal voorbereid op deze ontwikkelingen. Heeft u belangstelling voor ons peuteraanbod? U kunt vrijblijvend een offerte laten maken en ondersteuning krijgen bij het aanvragen van de toeslag kinderopvangkosten bij de belastingdienst.

 

Laatste Nieuws

Cultuur Explosie De Wolden

In 2017 staat kunst & cultuur in De Wolden overal in de schijnwerpers. Ook voor alle scholen is er een explosie van cultuur. Vandaag waren de leerlingen van De Horst en het Veldboeket aan de beurt.  Lees verder lees meer