Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 14 februari 2017

Schoolproject Stijldansen groep 5 en 6

Dinsdag 7 februari zijn wij met groep 5 en 6 naar dansschool Schadenberg geweest om te dansen. Er gingen kinderen door en er vielen kinderen af. De kinderen die door gingen die mogen naar de Tamboer om de finale te dansen. En bij de finale mogen de kinderen die afvielen komen kijken. Van Luca groep 5

 

Dinsdag van 8.30 tot 10.30 zijn we naar de dansschool in Hoogeveen geweest en we vonden het een beetje spannend. Helaas we zijn niet door. Er is een hele grote beker en als je door bent mag je naar de Tamboer. In de zaal kunnen 600 mensen en de mensen die niet door zijn mogen ook kijken in de Tamboer. We mochten dansen op muziek met een Meisje dansen. Fenno en Menno groep 5

 

We gingen in series dansen. De jongens moesten een rugnummer op. We dansten met plezier. Het was gezellig. Iedereen danste met een meisje maar sommige jongens dansten met twee meisjes want een paar jongens waren er niet. 

We dansten op muziek. De jongens die door waren, waren natuurlijk blij dus mochten we feesten. We waren bij dansschool Schadenberg in Hoogeveen. Van Renzo en Daan uit groep 5

 

Extra kleutergroep

Na de voorjaarsvakantie starten we met een extra kleutergroep. Deze formatie krijgen we van Stichting Wolderwijs en kunnen we gebruiken tot de zomervakantie. Reden is dat de groepen 1/2a en 1/2b erg groot zijn op dit moment. De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 hebben inmiddels informatie ontvangen.

Lief en leed

Er zit een aantal van onze teamleden in de ziekenboeg. Het herstel verloopt naar wens, de taken worden steeds een beetje uitgebreid. Juf Jeanet Jans pakt na de voorjaarsvakantie haar werkzaamheden weer volledig op. Juf Riana volgt een paar weken daarna. Met juf Aline en juf José gaat het een klein beetje beter, maar zij zijn er nog niet. We hebben de laatste weken gemerkt dat veel van onze leerlingen niet helemaal fit waren, sommige kinderen kregen echt griep en waren even afwezig. Ook enkele teamleden werden geveld. Het is ons steeds gelukt invallers te vinden. Juf Kirsten, juf Margreeth, juf Nicole en juf Gerda zijn gelukkig weer beter.

Griep en verkoudheid

Met de r in de maand loopt u volgens de GGD Drenthe meer kans om griep te krijgen of verkouden te worden. U kunt niet helemaal voorkomen om besmet te worden. Goede hygiëne verkleint de kans wel. Wilt u voorkomen dat u of uw kind verkouden wordt of griep krijgt? Of dat u anderen besmet? Houdt u zich dan aan de volgende tips:

  • Hoest of nies in uw hand, zakdoek of elleboogplooi.
  • Gebruik een papieren zakdoek om uw neus te snuiten 
  • Gooi deze na gebruik in de vuilnisbak. Was uw handen hierna met zeep.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Wanneer er verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt, overleg dan met de huisarts.

Ziek onder schooltijd

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, zullen we contact opnemen met u als ouder/verzorger. Voor een veilig vervoer naar huis vragen wij u om uw kind op te (laten) halen. Als een (ziek) kind zelfstandig naar huis gaat en er gebeurt iets onderweg, is de school verantwoordelijk. We hopen op uw begrip.

Kinderatelier Scapollo-Lenteslag

Xylofoon, djembé, drumstel, trom, marimba, bekkens, enzovoort…. Al het slagwerk komt uit de kast tijdens het kinderatelier Lenteslag van Scapollo. Sla jezelf uit de winterslaap en heet de lente welkom door deel te nemen aan dit veelzijdige en actieve kinderatelier. Op IKC De Horst volg je in een groep slagwerklessen, gegeven door slagwerkdocent Erik Zweers van Scala. Er wordt toegewerkt naar een optreden in de lente, met het jeugdorkest van Apollo. Natuurlijk mag je ook bij muziekmeester Frank tijdens de muziekles op school laten horen dat je slagwerk speelt! Scala biedt je in samenwerking met Koninklijke Muziekvereniging Apollo deze prachtige kans.  

Voor wie? Kinderen uit groep 4 t/m 8

Waar? IKC De Horst (muzieklokaal van Apollo)

Hoe vaak? 6 lessen

Wanneer/hoe laat? Donderdag van 14.15 tot 15.15 uur

Docent? Erik Zweers

Kosten? €35,00

Eerste lesdag? donderdag 9 maart 2017

Aanmelden voor 2 maart 2017 kan via de website: www.ontdekscala.nl via "spotlights" kun je, per discipline, het kinderatelier vinden. Na inschrijving ontvang je altijd een bevestiging! De prijs van de kinderateliers is gebaseerd op het meedoen van tien kinderen. Mochten er zich minder kinderen aanmelden, dan behoudt Scala zich het recht voor om de lestijd in te korten.

Sociale Vaardigheidstraining “Ik kan het” voor groep 5&6 en groep 7&8

Als ouder wilt u dat uw kind de kinderjaren onbezorgd beleeft. U hoopt dat uw kind kan genieten van het spelen met andere kinderen. Maar u weet ook als ouder dat niet ieder kind het even gemakkelijk afgaat om met andere kinderen om te gaan. 

Te denken valt aan: 

Kinderen die aan de kant staan. 

Kinderen die gepest worden. 

Kinderen die pesten. 

Kinderen die het moeilijk vinden om vriendjes te maken en te houden. 

Kinderen die weinig initiatief nemen. 

Kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van problemen. 

Kinderen die vaak ruzie maken. 

Wanneer u als ouder zou willen dat uw kind sociaal vaardiger wordt, dan kan een training hiertoe bijdragen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt hiervoor een training aan die bestaat uit 10 bijeenkomsten. Bij de intake kijkt de CJG medewerker met u of de sociale vaardigheidstraining de gewenste ondersteuning voor uw kind is. 

Bij voldoende deelnemers zal de training starten; 

- Voor groep 5&6 begin april 2017 

De training wordt gegeven door Yvonne Hooijer en Merel de Boer. 

- Voor groep 7&8 4 april 2017 

De training wordt gegeven door Suzanne Scholtens en Dieuwertje Jansen. 

De kosten voor de training bedragen € 25,00. 

Mocht u uw kind willen aanmelden of graag meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van school. Ook kunt u bellen met één van de CJG medewerkers via het telefoonnummer 0528-378624. U kunt uw kind aanmelden tot en met 28 februari 2017.

 

Verjaardagen

Juf Riana is donderdag 2 maart en juf Ynschje Kuik (juf GVO) is zaterdag 4 maart jarig, alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Maandag 13 februari en woensdag 15 februari: contactmiddag/avond

Dinsdag 14 februari: bruidsmodeshow in het speellokaal, start 10.30 uur

Vrijdag 17 februari: de leerlingen krijgen hun rapport mee

Zaterdag 18 februari: oud papier actie

Maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari: voorjaarsvakantie

Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: hoofdluiscontrole

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 6 maart 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact