Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 13 juni 2016

Personele inzet 2016-2017

Vorige week heeft juf Hilde kenbaar gemaakt dat zij is uitgenodigd door de IJsselgroep om daar te komen werken als orthopedagoog. We vinden het voor haar een geweldige kans en we zullen haar missen komend schooljaar. Aan het eind van dit schooljaar zullen we dus afscheid nemen van juf Monika en van juf Hilde. We hebben meester Lex Korteweg bereid gevonden om samen met juf Jeanette groep 8 te draaien.

Om alvast te wennen aan de nieuwe leerkracht(en) zullen we op donderdag 7 juli een "doordraaimiddag" organiseren. De leerlingen nemen 's middags een uur een kijkje bij de nieuwe juf of meester in het lokaal waar zij in het nieuwe schooljaar verwacht worden. Met nieuwe kleuters wordt door de leerkrachten van groep 1 een wen-afspraak met betreffende ouders gemaakt.

In het nieuwe schooljaar krijgt uw kind te maken met de volgende leerkrachten:

Groep 1/2a

Juf Manuela Stummel en juf Riana van der Vlist

Groep 1/2b

Juf Jeanet Jans en juf Geja Wanders

Groep 3

Juf Janny Ynema en juf José Brand

Groep 4

Juf Tilly Gaykema

Groep 5

Juf Margreeth Holterman, juf Kirsten Prijs en juf Erika Witten

Groep 6

Juf Roelien Vos en juf Aline van Eck

Groep 6/7

Juf Jeanette Boertjes en meester René van der Veen

Groep 8

Juf Jeanette Boertjes en meester Lex Korteweg

Lief en leed

Juf Erika, onderwijsassistent in groep 4, heeft onlangs een medische ingreep ondergaan. Juf Ariadne neemt gedurende de afwezigheid van juf Erika de werkzaamheden in groep 4 over. Het herstel van juf Erika gaat inmiddels naar tevredenheid. Zij heeft haar revalidatie opgepakt en dit verloopt goed. Aanstaande dinsdagmiddag komt juf Erika voorzichtig een kijkje nemen op school, zij zal een kopje koffie of thee met de collega's drinken. De verwachting is dat juf Erika na de zomervakantie haar werkzaamheden weer zal oppakken.

De MR is op zoek naar u

Vindt u het leuk om mee te denken over beleidszaken op o.b.s. De Horst, dan zijn we op zoek naar u!

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er 2 plaatsen beschikbaar voor de oudergeleding van de MR. Helma Timmerman en Freddy Bosgraaf treden af en stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders (Alette Hospers + 2 vacatures) en 3 teamleden (Marchien Haasken, Aline van Eck en Kirsten Prijs). Gezamenlijk richten wij ons op schoolse (MR) en boven schoolse (GMR) aangelegenheden. Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouderleden in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. We vergaderen per schooljaar minimaal 6 avonden. Thema's zijn o.a.:

  • Schooljaarplan (jaarlijks)

  • Schoolplan (4 jaarlijks)

  • Schoolgids

  • Formatie en begroting

  • Meedenken actuele punten: continurooster, verdere ontwikkeling IKC De Horst etc.

  • Tevredenheidspeiling, ouderbetrokkenheid

  • Verkeersveiligheid

We hopen u te mogen verwelkomen binnen onze MR.

Chinese middag in bibliotheek de Wijk

Alterlier C en Openbare Bibliotheek de Wijk organiseren middagen waarin een culturele achtergrond centraal staat, Kleurrijk de Wijk, voorlezen in de Moedertaal. Er is een expositie met activiteiten er omheen, afgestemd op de betreffende cultuur. Donderdag 16 juni om 15.00 uur komt mevrouw Xioalan Dong in het Mandarijn voorlezen. Mandarijn is de meest gesproken taal ter wereld. Mevrouw Marie Tisselman, oprichtster van het kindercircus Okido uit Meppel komt Chinese circuskunst laten zien en koppelt er een kleine workshop aan vast. Tot slot kan er ook nog Origami, papiervouwkunst geleerd worden! Natuurlijk is er iets te drinken met wat lekkers erbij. Iedereen is van harte welkom op donderdag 16 juni!

Toetsperiode eind schooljaar

Deze week beginnen de leerlingen met het maken van de Cito toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. De meeste toetsen bestaan uit verschillende delen. Er wordt dan meerdere dagen aan een toets gewerkt. We starten met de toetsen voor rekenen en spelling. De onderdelen van Cito zijn voor groep 1 en 2 Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters, 3 t/m 7 doen Rekenen, Spelling, Woordenschat, DMT en Tempo Toets Rekenen. Groep 3 en 4 doet ook Begrijpend Lezen en groep 6 t/m 8 maakt ook de toets Studievaardigheden. Op donderdag 23 juni zijn de leerlingen op 12 uur vrij, zodat de leerkrachten de verschillende toetsen zorgvuldig kunnen analyseren. U hoort tijdens de rapportmiddag/avond op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli hoe het is gegaan.

Zomerlezen

Het einde van het schooljaar komt in zicht en over een vijftal weken lonkt de zomervakantie. Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder vaak dan tijdens schoolweken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben. Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Dit geldt voor kinderen uit alle groepen van de basisschool. Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen, maar ook folders, vakantietijdschriften of recepten zijn heel geschikt. Ook voorlezen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie en het is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het makkelijker heeft op school. In de bibliotheek vindt u veel tips voor leuke boeken. Of vraag eens tips aan andere ouders. Ook op internet worden veel boeken door anderen aanbevolen, zoals bijvoorbeeld op de site www.leesmevoor.nl (digitale prentenboeken).

Juf Janny en juf José van groep 3 en juf Tilly en juf Ariadne van groep 4 zullen aan leerlingen van groep 3 en 4 van wie zij vinden dat dit nodig is, een boekje van Vos en Haas uitlenen in de zomervakantie om te blijven oefenen met lezen.

Openbare repetities Koninklijke Muziekvereniging Apollo

In de komende periode is er voor iedereen de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de verschillende onderdelen van onze vereniging. Als je altijd al nieuwsgierig bent geweest om te weten wat het inhoud om "bij de muziek te zijn", is dit je kans! De verschillende orkesten organiseren openbare repetities om je alles te laten zien, te laten horen en uit te proberen. Op de volgende dagen en tijden ben je welkom:

jeugdorkest: 
Dinsdag 28 juni van 18.30 tot 19.30 uur. Dit is tevens de eindpresentatie van het Scapollo-orkest.
harmonieorkest:
Dinsdag 28 juni van 19.45 uur tot 21.00 uur
jeugdslagwerkgroep:
Donderdag 30 juni van 18.30 tot 19.30 uur
slagwerkensemble:
Donderdag 30 juni van 19.45 uur tot 21.45 uur 

Kom eens kijken op onze openbare repetities en ervaar zelf hoe leuk het is om muziek te maken! Na afloop van de repetitie is er tijd om vragen te stellen en informatie te verkrijgen. Er is zelfs mogelijkheid om verschillende instrumenten te proberen. Ben je niet in de gelegenheid om te komen, maar wil je wel informatie over de opleidingen via Apollo, stuur dan een mail met je vraag naar info@apollodewijk.nl  Ook kun je via deze weg een proefles op een blaas- of slagwerkinstrument aanvragen.

Proeflessen slagwerk: In de maand juni is er de mogelijkheid om kennis te maken met slagwerk. Vanaf donderdag 16 juni kun je zo aanschuiven bij de lessen van Erik Zweers (docent en dirigent slagwerkensemble). De lessen zijn tussen 15.00 en 16.00 uur en zijn geheel gratis! We zien je graag bij deze kennismaking met slagwerk. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Belangrijke data

Maandag 13 juni: start Cito toetsen, informatieavond hoog sensitiviteit, Boerhoorn Zuidwolde, 19.30 uur
Dinsdag 14 juni: MR, 20.00 uur
Zaterdag 18 juni: oud papier actie
Zondag 19 juni: Vaderdag
Dinsdag 21 juni: schoolreis groep 7 naar Walibi, Biddinghuizen
Donderdag 23 juni: studiemiddag team, leerlingen om 12 uur vrij; GMR, 20.00 uur
Vrijdag 24 juni: schoolreis groep 1 en 2 naar Zwarte Dennen 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 27 juni 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact