Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 14 november 2017

Ouderportaal Parnassys

Op 30 oktober hebben we het ouderportaal van Parnassys opengesteld. Hierin kunt u de algemene gegevens van uw kind(eren) zien. Elk gezin heeft een e-mail ontvangen om een wachtwoord in te stellen. Bij veel ouders werkt de link in de e-mail niet. Als dit bij u het geval is, kunt u een e-mail sturen naar jeanette.boertjes@wolderwijs.nl U krijgt dan een nieuw bericht en in de meeste gevallen zijn de problemen dan opgelost.

Wat ook nog niet vlekkeloos verliep was het inplannen van oudergesprekken in het ouderportaal. We hopen voor de volgende keer een goede gespreksplanner te hebben waarin ouders kunnen aangeven wanneer ze op gesprek willen komen. 

Schoolfruit

Dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU-schoolfruitproject van de Europese Unie. We ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente of fruit per leerling per week. We maken ook gebruik van de EU-Schoolfruit-lessen en materiaal voor het digibord. Met ingang van deze week wordt de groente en/of het fruit geleverd. Via de groepsmail hoort u wat er per week geleverd wordt. Dit project stimuleert kinderen om samen groente en fruit te eten. Onze ervaring is dat zien eten, doet eten. Groente en fruit is goed voor kinderen. Leerlingen die gezond eten zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. Allemaal zaken waar we blij van worden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.euschoolfruit.nl

MR - nieuw lid oudergeleding

De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Heeft u interesse, dan horen wij graag van u. Dit kan door een mailtje te sturen naar: MR@ikcdehorst.nl of door een van ons aan te spreken. Elisabeth Scheffer, moeder van Noan en Jesra Pettinga en Lisette Wagenaar, moeder van Taeke en Hein Gietema kunnen u meer vertellen over wat het MR-werk precies inhoudt.

Het liefst verwelkomen we zo spoedig mogelijk een nieuw lid en vragen daarom geïnteresseerden zich voor 30 november 2017 op te geven.

MR Café

De oudergeleding van de MR heeft vrijdag 24 november van 13.00-14.00 uur weer MR Café. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties kom langs in de centrale hal van de school. Volgende MR Cafés staan gepland voor: 13 februari 2018 van 19.00-20.00 uur; 6 april 2018 van 13.00-14.00 uur en 12 juni 2018 van 19.00-20.00 uur. Buiten deze MR Cafés om kunt ons altijd mailen (MR@ikcdehorst.nl) of aanspreken.

Sinterklaas op De Horst

Dinsdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. Na de gezamenlijke ontvangst van de Sint en zijn Pieten, waarover wij in de nieuwsbrief van 27 november meer zullen melden, gaan alle groepen naar hun eigen klas.

De groepen 1 t/m 4 vieren het feest samen met de Sint en zijn Pieten in het speellokaal.

De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun eigen groep met surprises en gedichten. Op maandag 20 november gaan we lootjes trekken. De cadeaus mogen € 4,- kosten.

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws over het sinterklaasfeest!

Intocht Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas in Nederland is zaterdag 18 november. In de Wijk arriveert Sint zondag 19 november om 10.30 uur bij de molen.

Ik hou van Holland – feest op de BSO

Het is weer tijd voor een feestje op onze BSO! Denk jij dat je de beste Holland-kenner bent? En ben je 4 t/m 12 jaar? Kom dan op vrijdag 17 november van 18.30 tot 20.00 uur op ons Ik hou van Holland-feest. Het feestje kost € 2,00 (voor iedereen). Als je wilt komen, graag van tevoren opgeven via:Horstdewijk.kindcentrum@wolderwijs.nl (naam/leeftijd). Je mag ook mondeling bij een van onze pedagogisch medewerkers doorgeven dat je komt.

Vanuit de OR

De OR maakt sinds vandaag gebruik van de nieuwsbrief om alle ouders te informeren waar we mee bezig zijn en welke kosten er zijn gemaakt. Het financiële plaatje kwam tijdens de JOR altijd aan de orde. Doordat er elk jaar minder ouders de JOR bezoeken (dit jaar 2 personen) overwegen we de JOR af te schaffen en op deze manier transparantie en inzicht in activiteiten en financiën te verzorgen. 

De grootste kostenposten vanaf het begin van het schooljaar waren het drukken van de jaarkalender (€ 816,75) en nog wat rekeningen van de schoolreisjes van afgelopen schooljaar (busvervoer € 2085,40). Omdat het drukken van de jaarkalender best veel geld kost gaan we een enquête op touw zetten om te inventariseren of jullie de papieren versie willen behouden of dat een digitale versie, bijvoorbeeld op de website van school, voldoende is. 

 

Tijdens het ophalen van het oud papier vorige maand is er weer een wagen stuk gegaan. Dit levert veel ergernissen op bij alle partijen. Er is contact gelegd met de gemeente om beklag te doen daar dit vaak voorkomt. Ook leggen we contacten met andere scholen binnen De Wolden om na te vragen of dit probleem ook daar speelt. De gemeente heeft een contract met deze organisatie en beslissen welke auto's er ingezet moeten worden. Daarnaast kwamen de chauffeurs ook laat bij school aan. Er is contact met hen gelegd met het verzoek echt om 8.30 uur op school aanwezig te zijn. We willen jullie laten zien dat er aandacht voor is en dat er actie op wordt ondernomen. Helaas is de OR gehalveerd qua leden en kunnen we geen ijzer met handen breken. We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken. We willen immers allemaal het liefst zaterdagmiddag op tijd weer thuis zijn, maar we hebben het geld dat het oud papier oplevert echt nodig om alle activiteiten te kunnen bekostigen. 

 

Sinterklaas komt weer naar Nederland. Alle ouders die zich hebben aangemeld om mee te willen helpen bij de activiteiten rondom Sinterklaas worden benaderd om er voor de kinderen weer een mooi feest van te maken. 

 

Volgende nieuwsbrief weer meer nieuws vanuit de OR!

Verjaardagen

Dinsdag 14 november is juf Jeanet de Weerd van ons KDV jarig en op zondag 26 november is juf Marchien jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Dinsdag 14 november: spreekmiddag

Donderdag 16 november: GMR 20.00 uur

Zaterdag 18 november: oud papieractie

Zondag 19 november: Sint in de Wijk, 10.30 uur

Woensdag 22 november: inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30-9.30 uur

Vrijdag 24 november: MR Café, 13.00 - 14.00 uur

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 27 november 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact