Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 16 januari 2017

Kerst 2016 en… Een nieuw jaar!

De herinneringen aan ons kerstfeest liggen nog vers in het geheugen. De heerlijke hapjes die u maakte, het sfeervolle kerstorkest van Apollo en het samen zingen buiten. De OR die een nagellakactie organiseerde voor Serious Request. We willen iedereen nogmaals bedanken voor alle goede ideeën en hulp. Na de kerstvakantie hebben we een goede start gemaakt. We wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2017!

Fairplay prijs voor team groep 7/8 tijdens trefbaltoernooi De Wolden

Tijdens de finale van het gemeentelijk trefbaltoernooi in Zuidwolde op de woensdag voor de kerstvakantie, streden tien teams om de ereplaatsen. Team De Trefbalbikkels van groep 5/6 is vierde geworden en De Wieker Knuffels van groep 7/8 werden derde. Helaas was dit niet voldoende voor een plaats in de provinciale finale die in de kerstvakantie in Emmen werd gespeeld. We zijn erg trots op De Wieker Knuffels, die de fairplay prijs heeft gewonnen. Wethouder Jan van 't Zand reikte de beker uit. Vanaf deze plaats willen we alle hulpouders bedanken voor het coachen en de geleverde support. 

Toetsperiode midden schooljaar

Deze week beginnen de leerlingen met het maken van de Cito-toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. De meeste toetsen bestaan uit verschillende delen. Er wordt dan meerdere dagen aan een toets gewerkt. We toetsen met name op de ochtenden. Wilt u deze periode afspraken met bijvoorbeeld orthodontist na schooltijd plannen? De onderdelen van Cito zijn voor groep 1 en 2 Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters, 3 t/m 7 doen Rekenen, Spelling, Woordenschat, DMT en Tempo Toets Rekenen en Begrijpend Lezen. Het is belangrijk dat de kinderen goed uitgerust aan een toets beginnen. Wilt u er ook op toezien dat uw kind(eren) heeft/hebben ontbeten? Op dinsdag 31 januari zijn de leerlingen op 12 uur vrij, zodat de leerkrachten de verschillende toetsen zorgvuldig kunnen analyseren.

Voorleesontbijt

Woensdag 25 januari doen we mee aan het nationale voorleesontbijt. Deze ochtend wordt er in alle groepen tegelijk (om 8.30 uur) voorgelezen. In sommige groepen lezen zelfs "bekende Wiekers" voor! We doen mee aan het voorleesontbijt omdat we voorlezen aan kinderen erg belangrijk vinden en dit op deze manier willen promoten. De OR verzorgt deze ochtend een lekker hapje. Let op: dit betreft geen volwaardig ontbijt. We wensen de gasten en de leerlingen een prettig voorleesontbijt.

Uitnodiging voor zwembadavond

Het bestuur van de nieuwe stichting De Slenken nodigt u graag uit voor een zwembadavond op woensdag 25 januari om 20.00 uur in De Havezate in de Wijk. 

Wat staat er op het programma?
Vanaf 1 januari 2017 is zwembad De Slenken verzelfstandigd: de gemeente heeft het zwembad overgedragen aan stichting De Slenken. De bestuursleden van deze nieuwe stichting De Slenken stellen zich aan u voor en ze geven een toelichting op de organisatie die momenteel opgezet wordt. 
Aantrekkelijk zwembad
Wat kunnen we doen om het zwembad zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden? Wat moeten we doen aan onderhoud nu en in de toekomst? Als stichtingsbestuur hebben we er wel een beeld bij en dat willen we graag met u bespreken. 
Samen zwembad De Slenken succesvol maken
Ook in de nieuwe situatie blijft er vast personeel bij het zwembad; dat vervangen we zeker niet door vrijwilligers. Toch zijn er veel kansen voor de inzet van vrijwilligers; denk aan de kassa, kiosk, activiteiten, onderhoud en ook aan het bestuurswerk. We geven u een beeld van wat we nodig denken te hebben. 
We verwelkomen u graag op 25 januari. Kunt u er niet bij zijn maar wilt u toch op de hoogte blijven of reageren? Stuur dan een mail naar bea@familiewassenaar.nl 
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van stichting De Slenken
Jan Faber
Voorzitter

Leesvirus 2017

Het project Leesvirus gaat op 16 januari beginnen. Natuurlijk doen alle leerlingen van groep 6 mee. De boeken zijn al op school. Leesvirus.nl is een leesbevorderingsproject voor kinderen van groep 6 van de basisschool, waarin leesbevordering en het aanleren van digitale informatievaardigheden hand in hand gaan. Centraal staat de vraag: welke klas is het meest "besmet" door het leesvirus en wat is "het meest besmettelijke boek"? We hebben op school leesboeken die door de bibliotheek zijn geselecteerd. De leerlingen lezen die tien boeken en wisselen via de website leesvirus.nl hun mening uit met leerlingen van andere scholen die dezelfde boeken hebben gelezen. Ook is er acht weken lang de Leesvirusquiz met vragen over de boeken, internetvragen over thema's uit de boeken of creatieve opdrachten. Op de website worden per gemeente de quizscores bijgehouden en dat houdt de spanning erin! Ter afsluiting is er in de bibliotheek een feestelijke ochtend waar ook bekend wordt gemaakt welke klas het meest besmet is geraakt met het Leesvirus (d.w.z. de Leesvirusquiz heeft gewonnen).

‘Sport JIJ ook?’ krijgt een vervolg op De Horst

Het project 'Sport JIJ ook?' heeft als doel om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Het project richt zich op het wegnemen van drempels voor kinderen om lid te worden van een sportvereniging. Problemen zoals vervoer, financiën of het vinden van de juiste sport leiden ertoe dat er nog steeds veel kinderen zijn die niet sporten. Kinderen die niet bij een sportvereniging zitten krijgen vanuit dit project hulp om een leuke sport te vinden en om deze ook daadwerkelijk te gaan beoefenen.

Volgende maand wordt er een vragenlijst afgenomen bij de leerlingen uit groep 6. Op basis van de resultaten worden kinderen en ouders gericht benaderd om tijdens een gesprek de drempels om te sporten te bespreken. Met de kinderen die niet sporten en hun ouders wordt naar een oplossing gezocht, waarbij eventueel ook gekeken wordt naar alternatieve activiteiten. Hebt u bezwaren tegen het contact of vragen over het project, benader dan de leerkracht van uw kind.

Vorig schooljaar is de vragenlijst afgenomen bij alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Om het project een vervolg te geven wordt de vragenlijst jaarlijks afgenomen bij groep 6. Als resultaat van de vragenlijst en bijbehorende gesprekken is de sportdeelname bij leerlingen van De Horst gestegen van 97% naar 99%, enorm goede cijfers. Dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Een deelnamepercentage waar sportend de Wijk trots op mag zijn!

De leerkrachten van De Horst voeren dit project uit in samenwerking met sportfunctionaris Harold Wassink en jongerenwerker Dieuwertje Jansen van Brede schoolteam De Wolden.

Griep en verkoudheid

We hebben vorige week gemerkt dat veel van onze leerlingen niet fit waren. Met de "r" in de maand loopt u volgens de GGD Drenthe meer kans om griep te krijgen of verkouden te worden. U kunt niet helemaal voorkomen om besmet te worden. Goede hygiëne verkleint de kans wel. Wilt u voorkomen dat u of uw kind verkouden wordt of griep krijgt? Of dat u anderen besmet? Houdt u zich dan aan de volgende tips:

  • Hoest of nies in uw hand, zakdoek of elleboogplooi.
  • Gebruik een papieren zakdoek om uw neus te snuiten en gooi deze na gebruik in de vuilnisbak. Was uw handen hierna met zeep.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
  • Wanneer er verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt, overleg dan met de huisarts.

Bruidsmodeshow op Valentijnsdag

Om Valentijnsdag dit jaar een extra speciaal tintje te geven, organiseert IKC De Horst die dag een bruidsmodeshow voor alle kinderen, maar ook voor ouders en grootouders. Vanaf half 11 zullen een aantal moeders en oma's nog eens schitteren in hun bruidsjurk in ons speellokaal. Natuurlijk zorgen we voor passende bruiloftsmuziek door onze muziekmeester Frank. In groep 1 en 2 is al geïnventariseerd welke bruiden er mee willen doen (er zijn nu tien bruiden die hun jurk nog aan kunnen!) Wie vindt het ook leuk om nog eens te schitteren in haar prachtige jurk? Geef je op voor deze geweldige show. Meester Lex en meester René zullen hun trouwpak ook uit de kast trekken, dit willen we niet missen! Belangstellenden mogen zich aanmelden bij juf Manuela:  m.stummel@obsdehorst.nl  

Verjaardag

Juf José is dinsdag 17 januari jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Maandag 16 januari: start leesvirus groep 6, informatieavond VO voor ouders van groep 8, 19.30 uur

Dinsdag 17 januari: inloopspreekuur Aïsha Slot, 8.30-9.30 uur

Donderdag 19 januari: dansles voor groep 5 en 6 door dansschool Schadenberg; vandaag start afname Cito M toetsen

Vrijdag 20 januari: Scala les Beeldend over de prehistorie voor groep 5 en 6

Zaterdag 21 januari: oud papier actie

Dinsdag 24 januari: MR, 20.00 uur

Woensdag 25 januari: voorleesontbijt, 8.30 uur

Vrijdag 27 januari: Scala les Beeldend over de prehistorie voor groep 5 en 6

Vrijdag 27 en zaterdag 28 januari: open dagen voortgezet onderwijs in Meppel

Dinsdag 31 januari: analysemiddag team, leerlingen zijn om 12.00 uur vrij

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 30 januari 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact