Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 17 juli 2017

Afscheid van een schooljaar

Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van het schooljaar 2016-2017, wat gaat het snel! Dit is de laatste nieuwsbrief van 2016-2017. We wensen vanaf deze plaats iedereen een prettige zomer en we danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij kijken terug op een goed schooljaar met u en uw kind en hopen de leerlingen en u maandag 4 september in goede gezondheid weer op school te ontmoeten in hun nieuwe groep. 

Schoolreis groep 8

Op 5 juli vertrok groep 8 met de spelersbus van SC Heerenveen naar Utrecht. Daar aangekomen hebben de leerlingen de Dom getrotseerd, 465 treden omhoog om daarna van het uitzicht te genieten. 's Middags werd het Atlantikwall museum in Noordwijk bezocht en was er tijd om uit te waaien op het strand. Donderdag hebben we een reis door de mens gemaakt in Corpus te Leiden, 's middags het Binnenhof, de Tweede Kamer en de Ridderzaal bezocht. We hadden veel geluk want de onderhandelaars kwamen net uit een vergadering! Vrijdag zijn we naar het Anne Frankmuseum geweest en mochten de leerlingen kiezen of ze The Amsterdam Dungeon wilden bezoeken of Madame Tussauds. Moe maar voldaan kwamen we weer in de Wijk aan waar we werden begroet door de ouders. We willen iedereen bedanken die geholpen heeft om deze schoolreis mogelijk en onvergetelijk te maken!

Zwemochtend

Op donderdag 20 juli zal er een zwemochtend plaatsvinden in zwembad De Slenken. We hebben besloten alleen te gaan zwemmen en het sporten achterwege te laten vanwege het feit dat meester Dennis waarschijnlijk niet aanwezig kan zijn. Van 9.30 uur tot 11.30 uur gaan de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 in twee groepen uiteen in het zwembad.

In het diepe bad zwemmen de leerlingen tegen elkaar in schoolslag en de vrije slag. In het ondiepe bad beginnen we met een spel/hindernis parcours, waarna zij vrij mogen zwemmen.

Musical groep 8: Monsterhit

Komende week staat ook in het teken van de afscheidsmusical van groep 8. Al weken hebben de leerlingen geoefend, gezongen, decorstukken ontworpen en geschilderd. We zijn erg benieuwd naar de voorstelling van Monsterhit. Waar het verhaal over gaat?

 

Popgroep De Monsters wil niets liever dan muziek maken. Dus als Manager Goudstra de groep ontdekt en ze samen mogen werken met de mega populaire popgroep De Hero's, zijn ze dolblij. De Hero's zijn echter stik jaloers. Bovendien mag niemand weten dat De Monsters ook in het echt monsters zijn in plaats van verklede rocksterren. Hoe loopt dit af?

De voorstellingen zijn in de Havezate en worden op dinsdagmorgen 18 juli om 10.00 uur gespeeld voor de leerlingen van groep 3 en 4, om 13.00 uur voor opa's, oma's en bewoners van woonzorgcentrum Dunninge. Op woensdag 19 juli is om 10.00 uur een voorstelling voor de leerlingen van groep 1, 2 en 5 t/m 7 en 's avonds is de grote finale: dan spelen de leerlingen van groep 8 om 19.30 uur voor hun ouders. Donderdag 20 juli zwaaien we om 12.00 uur de leerlingen van groep 8 uit. Dan is hun basisschooltijd echt voorbij. De leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen een haag vormen voor de oudste groep. Dan begint voor hen de vakantie. We wensen hen veel succes op het voortgezet onderwijs. 

Groen schoolplein

De afgelopen weken heeft het groene klusteam veel werk verzet om het schoolplein groener te maken en mooier aan te kleden. Er is hedera langs de hekken geplant, er is een verkeersplein aangebracht, we hebben mooie bankjes gekregen, er zijn bomen geplant en de palen voor het schaduwdoek over de zandbak zijn geplaatst. Foto's van al deze werkzaamheden kunt u vinden op onze Facebookpagina.

Gevonden voorwerpen

In de loop van het jaar blijven er veel spullen achter op school. Deze week liggen de spullen in de centrale hal.

Jaarkalender 2017-2018

We leggen op dit moment de laatste hand aan de jaarkalender voor 2017-2018. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind deze jaarkalender, een combinatie van activiteitenkalender en informatiegids, mee naar huis. U vindt alle informatie en de voor u van belang zijnde zaken in de kalender terug. We verzoeken u de kalender te bewaren zodat u er het hele schooljaar gebruik van kunt maken. Ook op de website kunt u aan het eind van de zomervakantie de jaarkalender voor 2017-2018 raadplegen. U vindt deze onder het tabblad school. Ook de complete informatiegids kunt u hier bekijken. 

Afscheid

Dinsdag 18 juli, de laatste werkdag van juf Roelien, neemt zij afscheid van haar groep. Om 14.00 uur kunt u afscheid van haar nemen in het lokaal van groep 6. Op de laatste werkdag van juf Roelien wordt er voor een traktatie voor alle kinderen gezorgd namens alle drie vertrekkende juffen. Juf Roelien, juf Bertha en juf José hebben na de zomervakantie een andere baan.

Bent u ons nieuwe OR-lid?

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste leden. De OR ondersteunt de school in het organiseren van verschillende activiteiten voor en door leerlingen, bij ouderavonden en vergaderingen. Zo helpen ouderraadsleden bij het organiseren van het bezoek van de Sint, het voorleesontbijt, sportactiviteiten, enzovoort. Als u het leuk vindt hieraan mee te werken, dan kunt u contact opnemen met Debbie Vogelzang, moeder van Iris Hofstra uit groep 2c. Een mailtje sturen kan naar or@obsdehorst.nl

Verjaardagen

Juf Geja is op 27 juli jarig, juf Charel op 22 augustus en meester Lex op 8 september. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Dinsdag 18 juli: musical groep 8, 10.00 uur voor de groepen 3 en 4, 13.00 uur voor opa's, oma's en belangstellenden Dunninge

Dinsdag 18 juli: traktatie op het plein van juf Roelien, juf Bertha en juf José. Afscheid juf Roelien: Om 14.00 uur gelegenheid voor ouders en belangstellenden om afscheid te nemen in het lokaal van groep 6.

Woensdag 19 juli: schoolreis groep 3 en 4; 10.00 uur musical groep 8 leerlingen groep 1, 2 en 5 t/m 7, 19.30 uur voor ouders

Vrijdag 21 juli: laatste schooldag, 12.00 uur leerlingen vrij

Donderdag 20 juli: zwemochtend groep 4 t/m 7, 9.30-11.30 uur; laatste schooldag groep 8

Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september: zomervakantie

Zaterdag 19 augustus: oud papier actie

Maandag 4 september: weer naar school

 

De eerste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018 verschijnt maandag 11 september 2017. 


voorkeuren | disclaimer | contact