Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 17 mei 2016

Mail via Parnassys

In het kader van de vernieuwde privacy-wetgeving is ParnasSys op 13 april jl. gewisseld van maildienst. Het kan daarom voorkomen dat u mail van school niet ontvangt. We hebben bijvoorbeeld van een aantal ouders begrepen dat de mail met het verzoek om betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en het bedrag voor de schoolreis niet is aangekomen. We vinden het belangrijk dat u weet dat we geen 100% aflevering van de e-mails kunnen garanderen. Dit heeft te maken met het feit dat ParnasSys afhankelijk is van hoe de e-maildienst en alle e-mailproviders van u als ontvangers omgaan met de mail die vanuit ParnasSys wordt verstuurd. We hebben geen invloed op hoe de spamfilters en firewalls van uw computer werken. Het kan dat de mail van ParnasSys in uw spam-box terecht komt. U kunt dit voorkomen door het e-mailadres 'mailservice@mail.parnassys.net' als vertrouwd te registreren (dit voorkomt dat de e-mail als spam gemarkeerd wordt). De mail met de nieuwsbrief wordt via de website verstuurd en krijgt u in uw mailbox als u een inlogaccount hebt aangemaakt.

Schoolfonds en schoolreis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hieronder ziet u de bedragen betreffende het schoolfonds en de schoolreis van uw kind(eren). Het schoolfonds is een bijdrage van € 16,50 per leerling. Onderstaand vindt u de voor dit schooljaar over te maken bedragen:  

Groep                        Schoolfonds                        Schoolreis                 Totaal

1 en 2                         € 16,50                             € 15,00                       € 31,50

3 t/m 7                        € 16,50                            € 30,00                       € 46,50

8                                 € 16,50                            € 85,00                       € 101,50

Wilt u het bedrag vóór 27 mei 2016 overmaken op IBANnummer NL38ABNA0914407139 t.n.v. Ouderraad OBS De Horst? Bij betaling graag de naam van de leerling en de groep waarin hij/zij zit vermelden.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Martijn Brander

Penningmeester OR

Bedankje

Collega's en ouders / OR,

Dankjewel allemaal voor de mooie bossen bloemen die ik kreeg bij mijn 25 jarig jubileum!
Hartelijke groet,

Juf Jeanet (groep 1b en groep 4)

Koningsdag 2016

Op vrijdag 22 april organiseerden we weer de jaarlijkse Koningsspelen op het sportveld van vv Wacker. Er stond een frisse wind, maar het was stralend weer! Om half 9 zijn we gestart met een gezamenlijke warming-up. Daarna hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in gemengde groepen verschillende atletiekonderdelen gedaan. Na alle sportonderdelen konden de leerlingen in de klas genieten van een Koningslunch. Alle leerlingen hebben een diploma gekregen met daarop hun resultaat van de verschillende onderdelen. Via deze weg willen we de ouderraad, hulpouders, grootouders en vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken van deze geslaagde Koningsspelen!

Groepsindeling 2016-2017

We gaan komend schooljaar werken met 8 groepen. Met de formatie waarop wij als school recht hebben, kunnen we 8 groepen vormen. Op dit moment zijn we intern bezig met het overleg welke leerkracht welke groep zal gaan aansturen. Uiteindelijk is de directeur hiervoor eindverantwoordelijk. Deze zal u daarom binnenkort informeren. Het kan dat uw kind komend jaar (weer) in een grote groep zit. Het is onze ervaring dat het groeien of krimpen van een school (meer of minder leerlingen die ingeschreven worden) kan zorgen voor grote groepen. Een grote groep hoeft niet te betekenen dat een kind minder goed leert. We snappen wel dat iedere ouder/verzorger het liefst wil dat zijn kind in een klas zit van zo'n 20 tot 24 leerlingen. Een leerkracht werkt ook graag met een groep van deze grootte. Groepsgrootte in het basison­der­wijs is een onderwerp waarover veel gesproken wordt. Tussen 2011 en 2013 is de gemid­delde groeps­g­rootte in Nederland elk jaar een beetje gegroeid. De media kopten over 'mon­sterk­lassen' en de onrust onder oud­ers was groot. Sinds 2013 is de gemid­delde basisschoolk­las in Nederland echter niet groter gewor­den. Klassen op de basiss­chool tellen nu gemid­deld 23,3 leer­lin­gen. Bij ons op school is de gemiddelde groepsgrootte 26 leerlingen. Dit komt omdat onze school in een krimp-regio staat. Min­der leer­lin­gen betekent min­der geld, betekent min­der leerkrachten, betekent minder groepen. Er worden sinds een aantal jaar minder kinderen geboren in gemeente De Wolden en ook in de Wijk. Er zijn dus ver­schillen in groepsgrootte per school in De Wolden. De kans dat uw kind in een grote groep komt, is op De Horst groter dan de kans dat uw kind in een groep van min­der dan 26 leer­lin­gen komt. Er zijn komend schooljaar 5 groepen van 26 leerlingen en meer en 3 groepen van 25 leerlingen of minder. We houden u op de hoogte.

Een teek? Pak ‘m beet!

Met de schoolreisjes, het schoolkamp en Swim2Walk komende periode, wil GGD Drenthe u graag weer informeren over teken en de ziekte van Lyme. In de Drentse natuur komen veel teken voor. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán de ziekte van Lyme veroorzaken. Kinderen lopen door hun lengte en manier van spelen een hoog risico op tekenbeten. Voor de gezondheid van u en uw kind(eren) willen wij u vragen daarom alert te zijn op tekenbeten. "Controleer altijd op teken, na een verblijf in natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24 uur, de kans op de ziekte van Lyme is dan heel klein". Meer informatie is te vinden op www.ggddrenthe.nl/teken

Schoolkorfbaltoernooi 25 mei

Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 wordt op 25 mei het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd.  Het toernooi is op het sportterrein van kv RoReKo in de Wijk: Wiltenweg 31a de Wijk. De eerste ronde start om 13.30 uur en einde toernooi omstreeks 17.00 uur. Groep 3-4 en 5-6 spelen mono korfbal (4 personen per team), de groep 7-8 spelen 2 vakskorfbal (8 personen per team). U bent van harte welkom op het sportterrein om de teams te komen aanmoedigen!

Wijkerfeest 2016

Beste ouders,

Dit jaar vindt het Wijkerfeest plaats in de laatste week van de schoolvakantie van 25 t/m 28 augustus. Zodoende hebben wij als Oranjevereniging de Wijk besloten om dit jaar geen traditiegetrouwe kinderochtend op de vrijdag te organiseren. Om de kinderen het feest niet te ontnemen, hebben we nu de playbackshow op de vrijdag waar ook de jeugd aan kan deelnemen. 's Avonds beginnen we daarom ook extra vroeg. Na afloop van de playbackshow zal een DJ de avond afsluiten. Stimuleer je kind (of misschien wel je zelf) en meld je aan! Neem broertjes, zusjes, vrienden of opa en oma gezellig mee naar de tent.

Voor meer informatie neem contact op met Albert Jan Drogt: ajdrogt@gmail.com

Uitnodiging voor alle peuters: Kom jij ook alvast een kijkje nemen op De Horst?

Wie:                 voor alle peuters vanaf 2 jaar uit de Wijk en omstreken
Wat:                 kijk- en meeloopochtend
Wanneer:          vrijdag 20 mei, donderdag 26 mei, woensdag 1 juni, vrijdag 10 juni
Waar:               KDV van IKC De Horst, te bereiken via kleuteringang
Kosten:            gratis
Hoe laat:          8.30-10.30 uur, papa of mama mag je deze ochtend komen brengen en halen.

Ben je twee jaar en wil je een kijkje nemen op De Horst? Je bent van harte welkom op onze kijkochtenden. We werken voor het peuterarrangement op IKC De Horst met de methode Uk en Puk. Dit is een programma dat naadloos aansluit bij de werkwijze van groep 1. Er is op IKC De Horst dus sprake van een doorgaande leerlijn van spelenderwijs leren. Peuterarrangement is een woord dat nog onbekend is. Het staat voor "peuterspeelzaal". Het peuterarrangement dat wij bieden kan eenvoudig uitgebreid worden met uren kinderopvang. Daarnaast biedt het werken in een IKC voordelen. Expertise kan worden gedeeld. Zo hebben de peuters van ons peuterarrangement iedere maand twee keer peuterdans. Ze worden regelmatig voorgelezen door kinderen van groep 8. En ook het muziekonderdeel vinden wij heel belangrijk. Onze peuters gaan iedere week zingen met onze muziekmeester Frank. Als u belangstelling heeft voor het peuterarrangement of voor opvang is het altijd de moeite waard om een offerte te vragen. Dat kan geheel vrijblijvend. We denken dat u daarna ziet dat het nog niet zo gek is om van ons aanbod gebruik te maken. IKC De Horst - ontmoeten - ontdekken - ontwikkelen. U mag altijd bellen voor een vrijblijvende offerte op maat: 0522-820970.

Waarom is De Horst nu een IKC?

Je leest er in de krant, op onderwijssites en in de vakbladen veel over. Zeker nu de Onderwijsraad en de SER (Sociaal Economische Raad) pleiten voor een universeel stelsel voor opvang en onderwijs om achterstanden bij kinderen geen kans te geven, willen veel scholen een integraal kindcentrum, een IKC worden. Wij vinden het logisch: de meerwaarde van een IKC is heel duidelijk: er is één team waar expertise kan worden uitgewisseld, er is één aansturing, zodat de medewerkers, maar ook ouders, niet naar een andere leidinggevende hoeven vragen, er is één pedagogisch klimaat, één zorgstructuur, eenduidige communicatie en doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen voor alle kinderen. In Nederland gaan basisschoolkinderen 940 uur per jaar naar school. In een gewone schoolweek blijven er dan dagelijks uren over voor andere activiteiten dan school, eten en slapen. Wat te doen met deze tijd? Wij benutten die tijd zorgvuldig om hiermee tegemoet te komen aan alle uitdagingen als gevolg van de veranderingen in de samenleving. Heeft u belangstelling voor opvang voor uw kind? Bel met 0522-820970 voor meer informatie.

Praten met soldaten

Dinsdag 10 mei kwam korporaal Erwin Kwakkel een bezoekje brengen aan groep 7. Hij vertelde over de koninklijke Nederlandse landmacht omdat het de koninklijke Nederlandse landmacht dagen zijn. Hij vertelde bijvoorbeeld over zijn 3 uitzendingen naar het buitenland om de mensen daar te helpen. Hij vertelde ook over de wapens die ze daar gebruiken, maar zelf mocht hij ze niet meenemen. en wat er in de rugzak zat. We mochten camouflage schmink op ons gezicht schminken, mochten een doosje meenemen en het eten proeven en meenemen. Het was leuk en leerzaam.

Door Roos Bosgraaf en Aniek van der Weide

Hoge kortingen op ICT voor alle ouders bij schoolspot.nl!

Schoolspot.nl is de ICT-webwinkel voor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en medewerkers met veel korting officiële software, hardware en andere ICT-gerelateerde producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en dat willen we u niet onthouden. Schoolspot.nl is geen commerciële webwinkel, maar een dienst voor het onderwijs. Door slimme overeenkomsten die zijn gesloten met leveranciers en omdat wij als basisschool vaak al een gedeelte betalen voor het gebruik, krijgen medewerkers, maar ook u als ouder, flinke onderwijskorting als u via schoolspot.nl koopt.

Wat is er verkrijgbaar bij schoolspot.nl?

Het assortiment bij schoolspot.nl is zeer uitgebreid. U kunt er terecht voor alle software van Microsoft, Adobe, Magix, McAfee, Symantec etc. Maar ook voor laptops, tablets, educatieve software en cursussen en nog veel meer... En het zijn allemaal de nieuwste versies voor soms maar een fractie van de winkelprijs. De producten die u in de webwinkel vindt en de prijzen die u ziet, zijn afhankelijk van de licenties die wij als onderwijsinstelling afnemen bij APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot.nl.

Hoe ontvangt u deze korting?

Om te kunnen winkelen bij schoolspot.nl heeft u een inlogaccount nodig. Heeft u nog geen account dan kunt u deze direct aanvragen bij schoolspot.nl  Binnen enkele ogenblikken ontvangt u via e-mail inloggegevens en kunt u gaan bestellen.

Start zwemvaardigheid zwemmen

Ben je 8 jaar of ouder en in het bezit van je B-diploma, dan kun je nog heel veel andere dingen leren van de zwemsport. De gewone zwemslagen kun je verbeteren, je uithoudingsvermogen kun je trainen, maar je kunt ook andere zwemslagen leren zoals de vlinderslag en de samengestelde rugslag. Bij Zwemvereniging De Reestduikers kun je dit leren. In het zomerseizoen geven we weer les in zwemvaardigheid. Elke woensdagavond van 18.00-18.45 uur in het zwembad De Slenken in de Wijk. We starten woensdag 18 mei a.s. Ook in de zomervakantie gaan we gewoon door. Het kost € 45,- om mee te doen, als je ook kunt afzwemmen voor een diploma vragen we hiervoor € 7,00. 

Verder vermelden wij dat van 7 t/m 10 juni het evenement Swim2Walk wordt georganiseerd: 2 dagen zwemmen en 2 dagen wandelen!

Belangrijke data

Donderdag 19 mei: MR, 20.00 uur
Vrijdag 20 mei: kijkochtend peuters IKC De Horst 8.30-10.30 uur (via kleuteringang)
Zaterdag 21 mei: oud papier actie
Maandag 23 en dinsdag 24 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: GMR, 20.00 uur
Woensdag 25 mei: schoolkorfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Donderdag 26 mei: kijkochtend peuters IKC De Horst 8.30-10.30 uur (via kleuteringang)
Maandag 30 mei: vanaf deze datum start afname E-toetsen Cito leerlingvolgsysteem

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 30 mei 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact