Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 19 juni 2017

De Horst doet mee aan de Prikactie op 27 juni

Op dinsdag 27 juni doen we mee aan de Prikactie, een initiatief van PO Front. Leerkrachten geven vanwege deze actie het eerste uur geen les, omdat zij van het kabinet meer salaris willen. Deze Prikactie is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort in Nederland. PO Front is een groep onderwijsmensen en - sympathisanten, waarin onder andere ook onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. U ontvangt over deze actie een brief op het bij ons bekende mailadres van u.

Aankondiging van Oranjevereniging: kinderochtend Wijkerfeest

Op vrijdag 30 juni willen wij graag feest vieren in de feesttent met alle kinderen van de basisschool. Voor de onderbouw en bovenbouw hebben wij een verschillend programma.              De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven in en om de tent en gaan leuke spelletjes doen en de groepen 5 t/m 8 gaan het dorp in voor een leuke puzzeltocht. Om e.e.a. gladjes te kunnen laten verlopen, hopen we op hulp van ouders deze ochtend. U kunt hierbij denken aan rondfietsen in het dorp bij de puzzeltocht, hulp bij drinken/chips voor de puzzeltocht en hulp bij de spelletjes voor groep 1 t/m 4.

*Voor de onderbouw hebben wij 14 hulpouders nodig

*Voor de bovenbouw hebben wij 6 hulpouders nodig

Graag bij opgave aangeven of je wil helpen bij de onderbouw of bovenbouw. Liefst zo spoedig mogelijk, want dan kunnen wij een indeling maken. 

Opgave hiervoor kan via: info@oranjeverenigingdewijk.nl

We hopen dat jullie allemaal komen!

Swim2Walk 2017

De Swim2Walk was een succes, hebben we begrepen van de leerlingen. Teamleden van IKC De Horst hebben met veel plezier een steentje bijgedragen. Onze eigen pm'ers hielpen bij de inschrijving en hadden een lekker appeltje voor iedereen. Er waren leerkrachten die ijsjes uitdeelden. Voor de kinderen die gebruik maakten van onze opvang was er 's avonds voorafgaand aan de Swim2Walk-activiteiten de mogelijkheid een maaltijd te nuttingen. Hiervan werd zeker gebruik gemaakt!

Klusweek Groen schoolplein

In de week na het Wijkerfeest organiseert de werkgroep Groen schoolplein een klusweek. In deze week gaan we een begin maken met het groener maken van het plein.

Wat gaan we doen:

-       Het aanleggen van een verkeersplein,

-       het overdekken van de zandbak met schaduwdoek, hiervoor worden palen in de grond gezet,

-       hedera planten langs de hekken,

-       planten van 2 bomen op het plein binnen het verkeersplein,

-       aanleggen van een groot schaakbord in het plein,

-       aanpakken van de tafeltennistafel (hiervoor hopen wij op het juiste weertype).

 

Heeft u maandag 3 t/m vrijdag 7 juli 's avonds en/of zaterdag 8 juli overdag tijd om te helpen? Wij kunnen nog wel een paar extra handen gebruiken. Als u wilt helpen, kunt u dan aangeven op welke dag(en)?

Dit mag bij de leerkracht of via een mailtje naar OR@obsdehorst.nl

Pleinfestijn

We hebben besloten het pleinfestijn dat op 23 juni in de jaarkalender staat, af te gelasten. Dit heeft te maken met een overlap aan activiteiten die gepland zijn op die dag (het korfbal- en voetbalweekend waaraan veel leerlingen meedoen) en het Wijkerfeest de week erna. Daarnaast merkten we dat de belangstelling voor deze activiteit niet zo groot was als de vorige keer. Het spijt ons voor de kinderen die al iets hadden voorbereid. Wij wensen de andere kinderen die op kamp gaan een fijn weekend toe.

Groepsindeling 2017-2018

Hieronder ziet u de groepsindeling voor 2017-2018. Als we onze personeelsinzet anders dan nu organiseren, kunnen we meester Lex een jaaraanstelling bieden van 4 dagen. Dit plan heeft de volledige instemming van de MR, het levert een negende groep op. Wij vinden dit, net als de MR, een goed idee. 

We hebben als team lang nagedacht over hergroeperen, het vormen van combinatiegroepen of juist het samenvoegen van al gevormde groepen. We hebben gesproken over de instroom van nieuwe leerlingen. Het zou namelijk kunnen dat er door verhuizingen gezinnen naar de Wijk komen. De huurwoningen worden half augustus opgeleverd en er worden ook huizen opgeleverd in plan Dunninge 3. We kiezen voor komend schooljaar voor een organisatie waarbij we de huidige groepen laten doorstromen naar het volgende jaar. We verwachten dat dit een stabiele doorgang van werken oplevert. We gaan daarnaast werken met drie kleine kleutergroepen, die in de loop van het schooljaar zullen uitgroeien tot groepen van ongeveer 26 leerlingen. We verwachten dat we de eventuele instroom in groep 1 en 2 zo goed kunnen opvangen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stuk? De MR organiseert een koffie-uurtje op maandagavond 26 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Valentine zal hier ook aanwezig zijn. In verband met koffie en de grootte van de ruimte die we hiervoor gaan gebruiken willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan via mr@obsdehorst.nl of door uw aanwezigheid kenbaar te maken aan de MR leden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn maandag 26 juni langs te komen en u heeft wel een vraag/vragen, dan zouden we het zeer op prijs stellen dat u deze vragen kenbaar maakt bij de MR of bij Valentine.

1/2a

11/8

Juf Geja en juf Jeanet

1/2b

11/8

Juf Tilly

1/2c

11/9

Juf Manuela en juf Riana

3b

29

Juf Janny en juf Margreeth

4

26

Juf Margreeth en juf Kirsten

5

19

Juf Elza en juf Aline

6

32

Juf Linda en juf Jeanette

7

27

Meester Lex en juf Jeanette

7/8

8/18

Meester René en juf Jeanet

Data schoolreizen

Groep 1 en 2: woensdag 28 juni naar familiepark Nienoord in Leek

Groep 3 en 4:  woensdag 12 juli naar Attractiepark Duinen Zathe in Appelscha

Groep 5: vrijdag 7 juli naar Avonturenpark Hellendoorn

Groep 6 en 7: vrijdag 7 juli naar Go Challenge in Heino

Groep 8:  woensdag 5 t/m vrijdag 7 juli naar Noordwijkerhout

Belangrijke data

Maandag 26 juni: koffie-uurtje 19.00-20.00 uur, georganiseerd door MR

Dinsdag 27 juni: Prikactie, starttijd school 9.30 uur; GMR, 20.00 uur

Woensdag 28 juni: schoolreis groep 1 en 2; kennismakingsmiddag Stad en Esch (groep 8); start Wijkerfeest

Donderdag 29 juni: analysemiddag team, leerlingen om 12 uur vrij

Vrijdag 30 juni: kinderochtend in de feesttent voor groep 1 t/m 4 en puzzeltocht voor groep 5 t/m 8

Zaterdag 1 juli: optocht Wijkerfeest

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 3 juli 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact