Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 19 september 2016

Jaarkalender 16-17

De nieuwe informatiekalender voor 2016-2017 is vorige week met uw oudste kind meegegeven. Voor co-ouders is op school een extra exemplaar te verkrijgen. De leerkracht van uw kind of onze conciërge kan u verder helpen.

Informatieavond

Maandag 19 september is de informatieavond voor groep 5 t/m 8 en woensdag 21 september voor groep 1 t/m 4. U bent welkom vanaf 19.15 uur voor koffie en thee. De centrale opening is om 19.30 uur in het speellokaal. Kort daarna neemt de leerkracht van uw kind u mee naar de klas voor specifieke informatie over de groep.  

Even voorstellen: juf Jeanet de Weerd

Hallo allemaal,

In deze nieuwsbrief stel ik mij voor als nieuwe medewerker van IKC De Horst. Mijn naam is Jeanet Nijstad-de Weerd en ik ben 41 jaar oud. Ik woon in Ruinerwold, ben getrouwd met Frans en trotse moeder van zoon Sietse van 11 jaar en zoon Mark van 1,5 jaar oud.

Na mijn opleiding AW ben ik ruim 20 jaar geleden begonnen met het werken in de kinderopvang. Via mijn toenmalige werkgever kreeg ik na een aantal jaar de kans een opleiding te volgen in "Management Kinderopvang". Met dit papiertje op zak ben ik een flink aantal jaar locatie coördinator geweest op verschillende vestigingen.

Door privéomstandigheden was ik op een gegeven moment genoodzaakt wat minder te gaan werken en bovenstaande functie op te geven. Van daaruit ben ik weer terug op de groep gaan werken en hier bleek ik toch wel weer erg blij van te worden! Niet meer weggegaan van de groep en erg fijne jaren gehad.

Na een uitstapje van 1,5 jaar gemaakt te hebben naar de gehandicaptenzorg, ik werkte in een logeerhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, nu weer terug in de kinderopvang. Kinderopvang in een nieuw jasje dat IKC heet. Een prachtig concept waar ik helemaal achter kan staan.

Inmiddels werk ik een paar weken en een groot deel van de kinderen en ouders heb ik al ontmoet. Ik heb er erg veel zin in om er samen met collega's, kinderen en ouders iets moois van te maken!

Groetjes Jeanet

Krentenbaard

Ieder jaar na de zomervakantie constateert de GGD in Drenthe een toename van de huidinfectie krentenbaard. Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar school. Thuisblijven met krentenbaard helpt niet om verspreiding van krentenbaard te voorkomen, omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen optreden en omdat de bacterie ook verspreid kan worden door iemand zonder klachten. Op de site van de GGD kunt u een filmpje bekijken over wat krentenbaard precies is en hoe u kunt handelen. https://www.youtube.com/watch?v=RJkiUUJ_6iY

Creatief Circuit

Afgelopen vrijdag zijn we weer begonnen met het creatief circuit. De leerlingen krijgen tot de herfstvakantie verschillende technieken op het gebied van tekenen aangeboden. Daarna gaan de leerlingen verschillende vormen van handvaardigheid volgen. De workshops zijn twee weken, daarna wordt er geruild. 

Week tegen het pesten

We verwachten dat u er in de media meer over zult horen of lezen: vanaf 19 september begint de week tegen het pesten. Dit jaar is het thema #jedoetertoe. Als leerkrachten hebben we alles in huis om te werken aan een veilige klas. We kunnen ons voorstellen dat u als ouder(s)/verzorger(s) misschien denkt: "Maar één week? Waarom niet het hele jaar tegen pesten? Eén week tegen pesten gaat het verschijnsel niet uitbannen." Dat klopt. Laten we wel zijn: liever voorkomen dan genezen, zeker bij pesten! Voorkomen van pesten is iets waar we het hele jaar aandacht voor hebben, niet alleen tijdens deze themaweek. We werken het hele jaar aan een fijne groep. Een groep waarin kinderen zich veilig voelen, ontspannen met elkaar omgaan, zich durven uiten, zorg voor elkaar hebben en samen verantwoordelijkheid dragen voor de sfeer en onderlinge omgang. Waar kinderen verschillen waarderen en conflicten weten op te oplossen. Dit schooljaar zijn we weer heel bewust gestart met groepsvorming en doen we - ook heel bewust - allerlei activiteiten in de groep onder de noemer De Gouden Weken. Onze manier van werken met de Kanjertraining is hier heel effectief. Tijdens de evaluatievergadering eind vorig schooljaar hebben we als team besloten om dit schooljaar weer een ouderavond over de Kanjertraining te organiseren. De datum staat nog niet vast. De docent waarmee wij als team verschillende trainingen hebben doorlopen, heeft een nieuwe baan. Het is nu nog een kleine verrassing wie er komt. We houden u op de hoogte.

Oudercommissie voor IKC De Horst

Voor IKC De Horst gaan we een oudercommissie oprichten. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van onze kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuterarrangement. Deze ouders behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Maakt uw kind gebruik van ons opvangaanbod en wilt u meepraten over het beleid op ons IKC? U kunt zich opgeven bij juf Charel, juf Thérèse of juf Jeanet de Weerd.

Blokfluitlessen & muzieklessen bij Apollo

Voor leerlingen vanaf groep 4 en hoger.

Lijkt het jou ook leuk om muziek te maken samen met je vriendjes en vriendinnetjes? Geef je dan nu op voor de blokfluit- of muzieklessen bij Apollo! Of kom gewoon langs voor een proefles!
Blokfluitlessen:
Op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.15 uur zijn de lessen in de ruimte van Apollo op de bovenverdieping van De Horst. Als je direct uit school komt, heb je nog even de tijd om iets te drinken en te eten in onze ontmoetingsruimte. Vanaf dinsdag 20 september 2016 (morgen) zijn jullie allemaal welkom! Je kunt je opgeven via jeugd@apollodewijk.nl

Geef dan je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer door en geef aan of je al een blokfluit hebt. Natuurlijk mag je ook gewoon de eerste les komen kijken en meedoen, om te kijken of je het leuk gaat vinden!

De kosten van de lessen zijn 90 euro per leerjaar. Een blokfluit kan aangeschaft worden
voor € 12,50 en het boek met CD voor € 20,-  De blokfluit en het boek worden collectief via de vereniging aangeschaft.

Gedurende het schooljaar leer je blokfluit spelen en maak je kennis met de instrumenten die bij Apollo te bespelen zijn. Verder geven we een aantal concertjes en organiseren we ook een aantal niet-muzikale activiteiten.

Blaas- of slagwerkinstrumenten leren bespelen:
Kinderen vanaf groep 5 die wel muziek willen gaan maken, maar niet op blokfluitles willen, kunnen direct starten op een blaas- of slagwerkinstrument bij Apollo. Het is dus niet noodzakelijk om eerst blokfluitles te volgen. Je kunt ook een (gratis) proefles nemen op een blaas- of slagwerkinstrument. Geef je voorkeur en naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer door via jeugd@apollodewijk.nl
Ook voor meer informatie over de muzieklessen en de kosten daarvan, kun je mailen naar dit adres.
Hopelijk zien we je binnenkort bij Apollo om samen muziek te maken!

Belangrijke data

Maandag 19 september: Media lessen Scala groep 1 en 2, informatieavond groep 5 t/m 8, 19.30 uur

Dinsdag 20 september: inloopspreekuur Aïsha Slot, 8.30-9.30 uur

Woensdag 21 september: informatieavond groep 1 t/m 4, 19.30 uur, GMR-informatieavond, 20.00 uur, Zuidwolde

Vrijdag 23 september: Jong en Wijs, groep 8 doet klusjes bij Dunninge

Maandag 26 september: Media lessen Scala groep 1 en 2

Dinsdag 27 september: GMR, 20.00 uur, Ruinerwold

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 3 oktober 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact