Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 20 maart 2017

Donderdag 16 maart: dag van de leerplicht

Door het hele land vestigen leerplichtambtenaren aandacht op het recht op onderwijs. Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de leerplicht. Dit jaar is er speciale aandacht voor de samenwerking die nodig is om schoolverzuim en thuiszitten verder terug te dringen. Gemeenten, scholen, leerlingen en ouders werken met succes samen om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen en te voorkomen. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij 5 jaar is geworden. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school hanteert omtrent aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Op school wordt de afwezigheid van leerlingen, de absentie, via het leerling administratieprogramma bijgehouden. Vanaf 1 april worden deze gegevens automatisch doorgegeven aan DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs.

NME Vogelproject

We zijn begonnen met ons project over vogels. In alle groepen zijn activiteiten die te maken hebben met dit thema.

Donderdag 16 maart hebben de kinderen van groep 8 een eitje gebakken. Op een waxinelichtje. Het was een samenwerking opdracht. Eerst moest een van het tweetal een ei breken toen kwam de vraag: "Uit hoeveel onderdelen bestaat een ei?", aldus juf Jeanette. En daarna nog een hele presentatie met alles wat je over vogels moet weten inclusief geluiden. Aniek van der Weide

Even voorstellen

Mijn naam is Marjolein Dijkema en ik ben sinds kort als schoolmaatschappelijk werker en als CJG-contactpersoon aan De Horst verbonden. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn De Wolden en we zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Hieronder zal ik kort uitleggen wat dit eigenlijk inhoudt. 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, maar natuurlijk ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. Er kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U bent ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. Ik zal enkele voorbeelden geven waarmee u onder andere naar het schoolmaatschappelijk werk kunt:

  • Hoe beloon ik het gedrag van mijn kind op een goede manier?
  • Mijn kind is vaak druk en dwars. Hoe kan ik daar mee omgaan?
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
  • De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik als ouder een training of opvoedcursus volgen?
  • Mijn kind wordt gepest. Wat kan ik als ouder daar aan doen?
  • De bezoekregeling loopt niet goed. Bij wie kan ik terecht voor advies?
  • Wat vertel ik de kinderen over verlies en sterven?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven. 

Tot zover het schoolmaatschappelijk werk in een notendop. Ik hoop hiermee dat u een duidelijk(er) beeld heeft gekregen van wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt.

Inloopspreekuur

Iedere twee weken zal ik op een vaste plek aanwezig zijn op De Horst. De exacte data en tijdstippen zal ik op het informatiebord op school hangen. Daarnaast kunt u via onderstaande gegevens contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan ook in overleg met de leerkracht en/of de ib'er. 

Loop gerust eens binnen tijdens het spreekuur, al is het alleen even om kennis te maken. U bent van harte welkom!

Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Dijkema

 

Schoolmaatschappelijk werk/ CJG-contactpersoon

Werkdagen:ma/di/don/vrij

Oosterweg 14, Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde

T 0528 - 37 86 86

E  marjoleindijkema@welzijndewolden.nl

W www.welzijndewolden.nl

Woensdag 22 maart: Grote Rekendag 2017

Dit jaar wordt de Grote Rekendag al voor de 15e keer georganiseerd. Het is een dag die in het teken staat van rekenen. Ruim 1200 basisscholen in Nederland en Vlaanderen gaan tijdens de Grote Rekendag aan de slag met uitdagende rekenopdrachten. Dit jaar is het thema: "Meten, bewegen en construeren". De leerlingen verkennen tijdens de Grote Rekendag de eigen omgeving en andere herkenbare plaatsen vooral via meet- en meetkundeactiviteiten.

Meten: via het vergelijken, meten met een natuurlijke maat zoals een bouwblok of legoblokje en meten met standaardmaten.

Construeren: leerlingen leren op eigen niveau meetkundige constructies te maken. Het gaat daarbij om het bouwen met blokken en Lego, het maken van een ruimtelijke schets en het maken van een maquette en plattegrond op schaal.

Bewegen: verkennen van getallen en getalrelaties, door die bij verschillende spelletjes en activiteiten lijfelijk te ervaren.

Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! De opening van de Grote Rekendag is woensdag a.s. op het plein, direct bij de start van de schooldag om half 9. Tijdens deze schoolbrede start brengen de leerlingen hun directe omgeving in beeld door met eigen huisnummers een straat naar de deur van de school te vormen. U bent van harte welkom om te blijven om de gezamenlijke opening mee te maken!

W4Kangoeroe

Donderdag 16 maart hebben wij mee gedaan aan de W4Kangoeroewedstrijd. De W4Kangoeroewedstrijd is een wereldwijde wiskundewedstrijd. Leerlingen die veel van rekenen houden of die waren voorgedragen door hun leerkracht hebben hun hersens laten kraken…. Er zaten zeer pittige, interessante vragen bij! De antwoordformulieren zijn inmiddels in de officiële envelop opgestuurd.Iedereen heeft prijs: alle leerlingen die mee hebben gedaan, krijgen een certificaat, een leuk aandenken en een special (boekje). Meer informatie vindt u op: www.w4kangoeroe.nl

Open dag Wolderwijs dinsdag 4 april

Anders dan in de jaarkalender vermeld staat, is de open dag van alle scholen en IKC's van Wolderwijs op dinsdag 4 april. U bent van harte welkom om die dag in de groep (een deel van) de les mee te maken. Heeft u rekening gehouden met donderdag 6 april? Geef dit aan bij de leerkracht van uw kind en ook dan bent u welkom in de klas!

Pannenkoekendag

In het kader van het project Jong en Wijs, een samenwerking tussen Dunninghe, IKC De Horst, sportfunctionarissen en Welzijn De Wolden, gaan vrijdag 24 maart de leerlingen van groep 6/7 pannenkoeken bakken voor de bewoners van Dunninghe. Dit natuurlijk omdat het die dag Nationale Pannenkoekendag is.

Koningsspelen en sportdag

Op 21 april staan de Koningsspelen gepland. Deze dag beginnen we met een koningsontbijt. De rest van de dag wordt anders ingevuld dan voorgaande jaren en we zorgen voor een leuk programma. De sportdag schuiven we op naar een later moment in dit schooljaar en we proberen ook de zwemactiviteiten op deze dag te organiseren. Meer informatie hierover volgt nog.

Sport- en cultuurweek

Ga jij deze zomer, om wat voor reden dan ook, niet op vakantie? Meld je dan aan voor de Sport- en Cultuurweek 2017! 21 t/m 25 augustus 2017, een week lang plezier in en om Havelte

De Sport- en Cultuurweek wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. De organisatie is in handen van de beweegcoaches uit Westerveld, de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en de sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Wij zetten ons in om de kinderen een week lang overdag onbezorgd te laten genieten.

 

Deelnemen aan de Sport- en Cultuurweek is gratis.

Aanmelden kan tot 1 juli 2017 bij:

Yvonne Hooijer, Welzijn De Wolden

T: 0528-378686

E: Yvonnehooijer@welzijndewolden.nl 

Lekker de hele zomer zwemmen in zwembad De Slenken

De zomer staat weer voor de deur en we zijn druk bezig om het zwembad er weer klaar voor te maken. Het is een spannend jaar, want we staan voor het eerst op eigen benen als stichting! We zorgen er natuurlijk voor dat je het komende jaar lekker kunt zwemmen en daarnaast willen we het zwembad zo aantrekkelijk mogelijk maken. Komend seizoen kun je altijd lekker een kop koffiedrinken en iets te eten kopen, bijvoorbeeld. We willen er een gezellig zwembad van maken waar het ook leuk is elkaar te ontmoeten. Je kunt nu alvast je zwemabonnement bestellen en je eventueel inschrijven voor zwemlessen. Wees er snel bij en bestel nu voordelig je zwemabonnement! Op zaterdag 22 april 2017 gaat zwembad De Slenken in de Wijk weer open. Als je voor 1 mei je abonnement bestelt, profiteer je van een aantrekkelijke korting. Bestellen kan op www.zwembaddeslenken.nl  

Je kunt je abonnement(en) ophalen van 18 tot en met 20 april tussen 16.00 en 20.00 uur bij het zwembad. Graag per abonnementhouder een pasfoto meenemen. Als je je abonnement niet online wilt of kunt bestellen, kun je op de hier­boven genoemde data bij het zwembad terecht om je bestelling te doen. Neem dan alle gegevens en per abonnementhouder een pasfoto mee. Als je op deze manier je abonnement wilt kopen, moet je rekening houden met iets langere wachttijd.

In zwembad De Slenken verzorgen wij zwemlessen voor het zwem ABC. De zwemlessen starten op maandag 24 april. Om deel te nemen aan de zwemlessen heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Aanmelden voor zwemlessen kan op www.zwembaddeslenken.nl

Verjaardagen

Meester René is dinsdag 21 maart jarig en juf Janny donderdag 23 maart. Juf Ariadne is woensdag 29 maart jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Woensdag 22 maart: Grote Rekendag; voorronde Knotshockeytoernooi de Wijk; GMR-vergadering, 20.00 uur

Vrijdag 24 maart: Zwerfvuilactie groep 8; Pannenkoekendag groep 6/7 en bewoners Dunninghe; Scala Theater lessen voor groep 3 en 4 (11.00-12.00 uur en 12.30-13.30 uur)

Zaterdag 25 maart: Landelijke Opschoondag, gemeente De Wolden doet ook mee

Vrijdag 31 maart: Scala gastles Theater voor groep 3 en 4

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 3 april 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact