Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 24 oktober 2016

Nieuws uit de MR

Na de Jaarlijkse Ouderraad (JOR) die op 5 oktober is geweest, zijn er twee nieuwe leden voor de oudergeleding. Dit zijn Lisette Wagenaar, moeder van Hein en Taeke Gietema en Elisabeth Scheffer, moeder van Jesra en Noan Pettinga. Op 12 oktober zijn zij welkom geheten in de MR vergadering. 

Wolderwijsdag: dinsdag 1 november leerlingen vrij

Op 1 november a.s. zijn de medewerkers van Wolderwijs naar een studiedag. Er is die dag geen school, de leerlingen zijn vrij. Natuurlijk is er wel opvang. Onze BSO is de hele dag open. Heeft u opvang nodig? Uw kind is van harte welkom. U kunt dit doorgeven op ons ouderportaal. Bent u nog niet bekend met onze opvangmogelijkheden? Bekijk de website: www.kindcentrawolderwijs.nl U kunt daarnaast vrijblijvend een offerte aanvragen via telefoonnummer 0522-820970 of via mail: kindcentra@wolderwijs.nl

Spreekmiddag/-avond groep 1 t/m 8

U heeft het in de jaarkalender al gezien: op maandag 14 en donderdag 17 november zijn de 10 minuten spreekmomenten voor ouders/verzorgers van alle leerlingen gepland. U wordt uitgenodigd op een middag of avond. We kiezen ervoor ook de middag te gebruiken voor deze gesprekken omdat dit goed aansluit op de werktijden van de leerkrachten. De planning wordt automatisch gemaakt. Als het moment waarop u wordt ingepland niet uitkomt, kunt u ruilen met andere ouders/verzorgers. 

Kindergemeenteraad De Wolden

De leerlingen van groep 8 hebben meegedaan aan de Kindergemeenteraad. Vijf basisscholen uit De Wolden hebben de afgelopen weken lessen in (lokale) democratie gehad en voorstellen voorbereid. De volgende voorstellen werden tijdens de Kindergemeenteraad gepresenteerd: heel de Wolden bakt, de "kom erbij" lunch voor alleenstaande 50 plussers, een jaarlijkse triatlon, een Valentijnswandeling en een blind voetbaltoernooi. Het laatste voorstel kwam van onze eigen fractie. Heleen Langen heeft van te voren een gastles gegeven in de klas en coachte onze fractie tijdens het debat. De leerlingen hebben hun voorstel geweldig toegelicht. Tijdens de stemming bracht onze fractie een heel tactische stem uit. Helaas is het voorstel van groep 8 niet aangenomen. Het plan van o.b.s. de Rozebottel kreeg de meeste stemmen. Zij krijgen €750,00 om dit ten uitvoer te brengen. Het was een spannende avond en de leerlingen lieten zich van hun beste kant zien. We zijn heel trots op hen! 

Jumbo sparen voor je school

De spaaractie "sparen voor je school" van Jumbo liep deze week af. We bedanken iedereen die met ons mee gespaard heeft. Op dit moment zijn we bezig de laatste codes in te voeren. Binnenkort horen we wat de opbrengst is.

Lessenserie Scala Beeldend voor groep 7 en 8

Vanaf vrijdag 28 oktober is Marjelle Barneveld een viertal keer in groep 7 en 8 voor een creatieve lessenserie. Tijdens deze lessen worden de leerlingen geïnspireerd met beelden en gedachtegoed van de kunstenaars Hundertwasser, Picasso en Werkman. En zij gaan zeker ook aan het werk. De materialen die gebruikt worden, prikkelen om te maken, te pakken en durven doen. Kunstenaars hebben vaak een heel eigen kijk op de wereld om hen heen. Ze hebben zo hun eigen ideeën en laten daar iets van zien in de kunst die ze maken. In de lessen van Marjelle Barneveld bekijken de leerlingen hoe dat zit met de dromerige wereld van Hundertwasser en het kubistische werk van Picasso. In deze lessenserie komt ook de druktechniek aan bod waarbij de leerlingen het werk van Werkman bekijken. 

Informatieavond: oudertevredenheidspeiling (OTP) 2016

Op woensdag 2 november is er op school een informatieavond over de oudertevredenheidspeiling 2016. De avond start met een presentatie van de uitkomsten. Daarbij wordt ook een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van de voorgaande peiling. Daarna mag u meedenken over de verbeterpunten. De avond is in het speellokaal en begint om 20.00 uur. We sluiten de avond uiterlijk af om 21.30 uur. In verband met de voorbereidingen vragen we u door te geven of u komt: administratie@obsdehorst.nl Dit kan tot en met maandag 31 oktober. 

Griezelfeestje BSO

BSO De Horst heeft een griezelig feestje op het programma. Ook kinderen die geen gebruik maken van onze BSO, maar wel graag willen komen, kunnen zich opgeven. Aan hen vragen we een kleine bijdrage. Zie voor meer informatie onze facebookpagina. Opgeven kan bij juf Charel voor aanstaande donderdag of via horstdewijk.kindcentrum@wolderwijs.nl
Wees er snel bij want vol is vol! (Betalen bij binnenkomst.)

Sinterklaas op De Horst

Maandag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. Na de gezamenlijke ontvangst van de Sint en zijn Pieten, waarover wij in de nieuwsbrief van 21 november meer zullen melden, gaan alle groepen naar hun eigen klas.

De groepen 1 t/m 4 vieren het feest samen met de Sint en zijn Pieten in het speellokaal.

De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun eigen groep met surprises en gedichten. De cadeaus mogen € 4,- kosten.

Houd de nieuwsbrief van 21 november in de gaten voor meer nieuws over het sinterklaasfeest!

Verjaardag

Conciërge Gabe is vrijdag 28 oktober jarig. Juf Kirsten en conciërge Evert zijn donderdag 3 november jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Maandag 24 oktober: GMR, 20.00 uur

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: hoofdluiscontrole

Vrijdag 28 oktober en 4 november: Scala Beeldend voor groep 7 en 8

Maandag 31 oktober: CJG inloopspreekuur, 8.30-9.30 uur

Dinsdag 1 november: Wolderwijsdag, leerlingen zijn vrij

Woensdag 2 november: informatieavond OTP 2016, 20.00 uur

Donderdag 3 november: Dansles groep 5 en 6 (in het speellokaal); Dag van de techniek op Stad en Esch voor groep 7

Maandag 7 november: MR, 20.00 uur

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 7 november 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact