Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 27 juni 2016

Jaarkalender 2016-2017

We leggen op dit moment de laatste hand aan de jaarkalender voor 2015-2016. In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt uw oudste kind deze jaarkalender, waarvan de informatiegids een onderdeel is, mee naar huis. U vindt alle informatie en de voor u van belang zijnde zaken in de kalender terug. We verzoeken u de kalender te bewaren zodat u er het hele schooljaar gebruik van kunt maken. Ook op de website kunt u vanaf 27 augustus de nieuwe jaarkalender raadplegen. U vindt deze dan onder het "tabblad" school: "informatiegids". Aan het eind van dit document vindt u de jaarkalender.

Afscheid juf Monika

Juf Monika is op dinsdag 12 juli voor het laatst op De Horst. Zij heeft hier 10 jaar gewerkt. De kinderen van haar groep zullen deze dinsdag een feestelijk programma hebben. Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) Monika de hand wilt schudden en haar nog wilt spreken met een hapje en drankje, bent u welkom in het lokaal van groep 5 van 14.00 - 14.30 uur.

Kennismaking

Na de zomervakantie zult u meester Lex vaker tegenkomen. Op dit moment is hij alleen op dinsdag op De Horst. Na de zomer werkt hij dinsdag tot en met vrijdag in groep 8.

Dag allemaal. Ik ben Lex Korteweg, 25 jaar oud en woon samen met mijn vriendin en drie katten in Meppel. Na de zomervakantie ga ik lesgeven aan groep 8. Mijn hobby's zijn mountainbiken, motorrijden en ik ben gek op geschiedenis.
Ik werk nu één dag in de week op De Horst in groep 2. Daarnaast doe ik veel invalwerk, onder andere op Het Groene Hart in Zuidwolde. Ik heb de groep 8 tijdens het invallen op De Horst al goed leren kennen en kijk er naar uit om na de vakantie aan de slag te gaan. We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken!

Studenten op De Horst

Studenten van verschillende opleidingsinstituten krijgen de gelegenheid ervaring op te doen op onze school. Komend jaar kunt u bijvoorbeeld juf Lyanne tegenkomen:

 

Beste ouders,

Ik ben Lyanne Boer en zal na de zomervakantie op De Horst met verschillende kinderen apart of in kleine groepjes gaan werken. Daarom zal ik mij hier even kort voorstellen. Ik ben 22 jaar en woon in Beilen. Ik heb veel verschillende hobby's, zoals gitaar spelen, hardlopen, haken en naaien. Ik ben bezig met mijn opleiding HBO Pedagogiek in Zwolle. Voor mijn opleiding heb ik bij een peuterspeelzaal, een middelbare school en een logeerhuis stage gelopen. Na de zomervakantie kom ik op De Horst en hoop ik er samen een leerzaam en gezellig jaar van te maken.

Swim2Walk 2016

Wat hebben we een overweldigende 1e Swim2Walk gehad. Mede door het heerlijke weer en door jullie is het een groot succes geworden. Er werd volop gewandeld, gezwommen en plezier gemaakt, zodat iedereen met een herinneringsbandje op vrijdag voldaan en tevreden naar huis ging.

Wij, als organisatie, willen alle kinderen en andere deelnemers, alle vrijwilligers en zeker ook de leerkrachten, sponsors bedanken voor deze leuke week! Tot volgend jaar.

Opvanggroepen IKC De Horst flink gegroeid

De laatste weken is het aantal kinderen, dat is aangemeld voor onze opvang, flink gegroeid. We zullen binnenkort onze derde pedagogisch medewerker aannemen. Na het bericht dat De Boerderij m.i.v. augustus zal sluiten, hebben veel ouders hun kinderen aangemeld voor opvang. Dit kan al vanaf 0 jaar. Half juli zullen we de eerste baby's verwelkomen. Dit wordt een bijzonder moment. De oudste leerlingen nemen afscheid omdat zij na de zomervakantie naar de middelbare school gaan en de jongste kinderen zullen voor het eerst op IKC De Horst zijn. We zijn al maanden aan het voorbereiden en inmiddels kunnen we starten met kinderopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar (naast de al bestaande opvang van 2 tot 13 jaar). We bieden lokaal georganiseerde maatschappelijke kinderopvang op maat én zonder winstoogmerk, dat is het Integraal Kindcentrum (IKC): Onderwijs en kinderopvang binnen één organisatie! Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Stichting Kindcentra Wolderwijs, coördinator Jeanine Blokzijl staat u graag te woord: 0522-820970.

Beste collega’s, ouders en kinderen,

Jullie kennen mij allemaal als juf Ineke, de godsdienst juf en Ineke is ook de roepnaam, die mijn ouders mij hebben gegeven. Mijn doopnamen zijn Ynschje Dieuwke; ik ben vernoemd naar mijn beppe (oma) Ynschje. Eigenlijk vind ik de naam Ynschje veel mooier en ook beter bij mij passen dan Ineke. Ook omdat het een Friese naam is en daar ben ik trots op! Willen jullie mij vanaf nu Ynschje noemen? Hoe je mijn naam uitspreekt: Ienskje. Deze naam komt in ons land maar 5 keer voor.

Alvast bedankt en de hartelijke groeten, juf Ynschje Kuik

Onderwijscafé voor ouders/verzorgers over ICT en Ons Onderwijs2032

Volgens Ons Onderwijs2032 is de visie op toekomstgericht onderwijs dat de leerling kennis en vaardigheden ontwikkelt door zijn creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. Dat de leerling zijn persoonlijkheid vormt. Dat de leerling leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen leert kijken. Dat de leerling de kansen van de digitale wereld leert te benutten. En betekenisvol onderwijs op maat krijgt. Wat is daarvoor nodig volgens u als ouder/verzorger? Wilt u hierover meepraten? Wolderwijs nodigt u uit. Aanstaande woensdag kunnen 6 ouders van onze school aanschuiven bij het Onderwijscafé dat op openbare basisschool Het Groene Hart in Zuidwolde wordt georganiseerd. De inloop is hier vanaf 19.00 uur. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u mee discussiëren? Laat het weten via de leerkracht van uw kind of aan de directie.

Bent u ons nieuwe OR-lid?

De Ouderraad is op zoek naar enthousiaste leden. De OR ondersteunt de school in het organiseren van verschillende activiteiten voor en door leerlingen, bij ouderavonden en vergaderingen. Zo helpen ouderraadsleden bij het organiseren van het bezoek van de Sint, het voorleesontbijt, sportactiviteiten enzovoort. Als u het leuk vindt hieraan mee te doen kunt u contact opnemen met Nicole van Leusden, moeder van Meike uit groep 5. Zij is per telefoon bereikbaar (0522-442840) en via mail: d.vanleusden@hetnet.nl

KIES-groep voor leerlingen met gescheiden ouders

Het CJG heeft een aanbod voor leerlingen van gescheiden ouders. Het gaat om de KIES-groep, Kinderen In Echtscheiding Situaties. Deze groep is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en speciaal onderwijs groep 4 t/m 8 én voor jongeren op het voortgezet onderwijs in de gemeente De Wolden en Hoogeveen. Belangrijk is dat de scheiding minimaal een half jaar geleden is. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt, leren in een praatgroep verschillende dingen. Bijvoorbeeld: beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding, praten over wat ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden, hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen, de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijkse leven.

Aan de KIES-groep kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen. Broer(s) en/of zus(sen) kunnen bij elkaar in de groep, mits ze dit zelf willen. Er zijn 2 avonden waar de ouders van de deelnemers worden uitgenodigd.

Mochten er kinderen zijn van De Horst die deel willen nemen aan de KIES-groep, dan moet er een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend worden door beide ouders. Het toestemmings-formulier kunt u op school krijgen, via de ib'er, juf Marchien Haasken. De KIES-coaches gaan bij voldoende aanmeldingen in overleg met het CJG kijken op welke school/locatie de groep kan starten.

Modderdag

Op woensdag 6 juli doen de kinderen van ons KDV en onze BSO mee aan de Nationale ModderDag. Eigenlijk is het op woensdag 29 juni International Mud Day. Wij verplaatsen deze dag naar 6 juli.

125.000 kinderen in heel Nederland ontdekken tijdens ModderDag weer wat modder is. Hoe je er mee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijks leven.Wie kan het verst glijden, de hoogste moddertoren maken of het lekkerste moddertaartje bakken? Niet alleen Nederlandse kinderen, ook honderdduizenden kinderen in het buitenland zijn op ModderDag tegelijkertijd actief bezig met natuur: water en zand. En dat is belangrijk. Als kinderen vies mogen worden, nemen bijvoorbeeld creativiteit, nieuwsgierigheid en kwaliteit van spel toe. Het is goed voor het concentratievermogen en kinderen leren beter omgaan met risico's als vallen en uitglijden. En niet te vergeten: buiten spelen en spelen in een uitdagende omgeving draagt bij aan een positievere houding en gedrag tegenover natuur en milieu.

Belangrijke data

Dinsdag 28 juni: Scapollo, afsluitend concert met jeugdorkest Apollo, 18.30-19.30 uur
Woensdag 29 juni: schoolreis groep 8 naar Noordwijkerhout; oudercafé Wolderwijs in het Groene Hart Zuidwolde, inloop vanaf 19.00 uur, 19.30 - 21.30 uur; oudergesprekken Plusklas Wolderwijs
Vrijdag 1 juli: groep 8 weer thuis, aankomst bij school ongeveer 18.00 uur
Dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli: rapportmiddag/-avond groep 1 t/m 7
Woensdag 6 juli: schoolreis groep 3 en 4 naar Drouwenerzand, vertrek 9.00 uur; ModderDag
Vrijdag 8 juli: spreekuur GGD schoolarts Marianne Kocken, 8.30 uur; meester- en juffendag; rapport 2 mee; schoolreis groep 5 en 6 naar Hellendoorn, vertrek 9.00 uur 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt maandag 11 juli  2016.


voorkeuren | disclaimer | contact