Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 27 november 2017

MR - nieuw lid oudergeleding

De MR is op zoek naar een enthousiast lid voor de oudergeleding. Heeft u interesse, dan horen wij graag van u. Dit kan door een mailtje te sturen naar: MR@ikcdehorst.nl of door een van ons aan te spreken. Elisabeth Scheffer, moeder van Noan en Jesra Pettinga en Lisette Wagenaar, moeder van Taeke en Hein Gietema kunnen u meer vertellen over wat het MR-werk precies inhoudt.

Het liefst verwelkomen we zo spoedig mogelijk een nieuw lid en vragen daarom geïnteresseerden zich voor 30 november 2017 op te geven.

Afscheid meester Gabe

Begin november hebben we afscheid genomen van onze conciërge meester Gabe. We kijken terug op een heel prettige samenwerking. We zullen de parapluplant in zijn kantoor goed verzorgen. We wensen meester Gabe een fijn pensioen in goede gezondheid en wie weet… komen we elkaar nog weleens tegen!

Nieuwe tarieven Kindcentra Wolderwijs

Stichting Kindcentra Wolderwijs heeft de nieuwe tarieven vastgesteld op basis van de kostenstijging. Met ingang van 1 januari 2018 wordt een uurtarief van € 6,83 gehanteerd, een prijsstijging van 3%. Met deze verhoging komt Stichting Kindcentra Wolderwijs niet boven het maximaal te vergoeden tarief van de Kinderopvang toeslag van de Belastingdienst uit. Dit betekent dat de kosten voor Kinderopvang volledig voor toeslag in aanmerking komen. Stichting Kindcentra Wolderwijs blijft hiermee de goedkoopste aanbieder in de regio:

Prijzen kinderopvang-aanbieders in gemeente de Wolden: Organisatie

Tarief KDV

2017

Tarief KDV

2018

Tarief BSO

2017

Tarief BSO 2018

KC Wolderwijs

€ 6,63

€ 6,83

€ 6,63

€ 6.83

Doomijn

€ 7,05 - € 7,49*

€ 7,05- € 7,79

Flex: € 8,00

€ 6,98 - € 7,92*

€ 7,12 - € 7,88

Flex: € 8,08

More than kidz

€ 7,18 - € 7,49*

€ 7,45 - € 7,77*

€ 6,95 -€ 7,49*

€7,22- € 7,77*

Belastingdienst Toeslagen Kinderopvang

€ 7,18

€ 7,45

€ 6, 69

€ 6,95

*Prijzen variëren door reguliere opvang, flexibele opvang of maatwerk per gezin.

Op onze site staat een rekentool waarmee u kunt uitrekenen wat opvang door Kindcentra Wolderwijs voor uw situatie kost. Voorbeeldberekening opvang bij Stichting Kindcentra Wolderwijs voor een gezin met gezamenlijk toetsingsinkomen van €45.000 met 2 kinderen:

 

1 kind KDV 100 uur per maand (incl. peuterarrangement) en 1 kind BSO 40 uur per maand:

 

2016: totaal € 157,95 netto kosten per maand (uurprijs € 6,50 incl. luiers en voeding)

2017: totaal € 147,85 netto kosten per maand (uurprijs € 6,63 incl. luiers en voeding)

2018: totaal € 140,70 netto kosten per maand (uurprijs € 6,83 incl. luiers en voeding)

 

Als u de rekentool bij ons omringende kinderopvangorganisaties invult, krijgt u zicht op het verschil in kosten. Wolderwijs blijkt nog altijd de goedkoopste keus! Uw kind is bij ons van harte welkom. 

Sinterklaas

U heeft ze waarschijnlijk al gezien, de Sint en zijn Pieten! Aanstaande dinsdag 5 december zullen zij onze school bezoeken. Het sinterklaasprogramma van deze dag zal voornamelijk gericht zijn op de groepen 1 t/m 4. Om half 9 ontvangen wij Sint en zijn Pieten met alle kinderen op het schoolplein.

Omdat de groepen 1 en 2 om half 9 klaar moeten staan om naar buiten te gaan, vragen wij de ouders/verzorgers van deze groepen dringend om ervoor te zorgen dat de kinderen voor half 9 in de klas aanwezig zijn! Zij mogen dan de jas aanhouden.  

De kinderen hoeven 5 december geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze. Er staat een traktatie voor hen klaar, verzorgd door onze ouderraad. Graag wel voor een eigen lunch zorgen. Wilt u ook een tas meegeven voor de spulletjes die zij meekrijgen? De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan tot 14.00 uur naar school.

Even voorstellen: juf Nathalie Strijker

Aan alle ouders en verzorgers,

Mijn naam is Nathalie Strijker en ik ben 27 jaar oud. Ik woon in Hoogeveen. Vanaf de herfstvakantie ben ik nieuw in dienst gekomen bij IKC De Horst. Ik versterk de BSO-groep en daarnaast ben ik ook af en toe op de KDV-groep te vinden. Sommige ouders en kinderen hebben mij in de afgelopen weken al ontmoet. Voordat ik bij IKC De Horst kwam werken heb ik verschillende opleidingen afgerond, gericht op het begeleiden van kinderen, zoals MBO-kinderopvang niveau 3 en 4 en HBO-Pedagogiek. Daarnaast heb ik al 5 jaar ervaring met verschillende werkzaamheden binnen de kinderopvang. U mag er dan ook van uitgaan dat wanneer ik op de groep sta, ik zorg voor een veilige en uitdagende omgeving voor uw kind(eren). Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn met de kinderen en verschillende activiteiten aan te bieden. Ik heb er erg veel zin om leuke opvangdagen voor uw kind(eren) te verzorgen. Het is voor mij belangrijk om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) en uzelf zich in de groep welkom voelen. Ik sta ook open voor een praatje om u als ouders en verzorgers beter te leren kennen.

Mocht u meer over mij willen weten en/of heeft u nog vragen, spreek mij gerust aan!

Met vriendelijke groet,
Nathalie Strijker

Vooraankondiging kerstfeest

Op donderdag 21 december zullen de leerlingen van De Horst samen met hun leerkracht(en) het kerstfeest in de klas vieren. Dit start om 17.00 uur. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn van harte welkom in het speellokaal waar de OR een gezellige kerstinstuif organiseert.

Vanaf 18.30 uur is er de gelegenheid om de kerstsfeer in alle klassen te proeven. Afhankelijk van het weer beginnen we het kerstfeest gezamenlijk op het plein. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief van 11 december.

Met vriendelijke groet,

Manuela Stummel en René van der Veen, de kerstcommissie

Verjaardag

Dinsdag 5 december is juf Elza jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Woensdag 29 november: Scala gastles muziek groep 1 en 2

Dinsdag 5 december: Sinterklaasviering

Woensdag 6 december: inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30-9.30 uur; Scala gastles muziek groep 1 en 2, MR 19.30 uur, OR 20.00 uur

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 11 december 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact