Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 30 oktober 2017

Aanpassing parkeerplaats

Misschien heeft u het al gezien: in de vakantie is de situatie van het parkeerterrein gewijzigd naar eenrichtingverkeer. Gemeente De Wolden heeft gezorgd voor een aparte in- en uitrit. We zijn blij met deze aanpassing! De nodige verkeersborden zijn inmiddels geplaatst. Er zijn uitstaptegels langs de pannakooi geplaatst. Bedoeling is dat kinderen hier snel in- en uit kunnen stappen en dat u weer doorrijdt. U kunt het zien als een "zoen- en zoefstrook".

Inspiratiedag Cultuuronderwijs voor leerlingen in De Wolden

Vrijdag 13 oktober hebben we een geweldige dag gehad op De Horst. Alle leerlingen van De Horst en Het Veldboeket hebben verschillende workshops kunnen volgen en konden kijken naar een voorstelling.  Dit was de laatste dag van de Cultuur Explosie in de Wolden.

Verkeersouder gezocht!

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een verkeersouder! Juf Tilly Gaykema en juf Jeanet Jans zijn de verkeersleerkrachten. Zij worden graag bijgestaan door een verkeersouder. We willen graag dat de verkeersouder bijvoorbeeld meedenkt over een dode hoek les voor de bovenbouw en helpt bij de fietsenkeuring. Op de site van VVN vindt u meer informatie. U kunt uw belangstelling bij juf Tilly of juf Jeanet aangeven.

Wolderwijsdag: maandag 6 november leerlingen vrij

Op 6 november a.s. zijn de medewerkers van Wolderwijs naar een studiedag. Er is die dag geen school, de leerlingen zijn vrij. Natuurlijk is er wel opvang. Onze BSO is de hele dag open. Heeft u opvang nodig? Uw kind is van harte welkom. U kunt dit doorgeven op ons ouderportaal. Bent u nog niet bekend met onze opvangmogelijkheden? Bekijk de website: www.kindcentrawolderwijs.nl U kunt daarnaast vrijblijvend een offerte aanvragen via telefoonnummer 0522-820970 of via mail: kindcentra@wolderwijs.nl

 

IKC De Horst biedt naast onderwijs en opvang ook een peuterarrangement. Een peuterarrangement is een andere naam voor peuterspeelzaal. Op dit moment worden er veel peuters aangemeld voor het peuterarrangement op IKC De Horst en daarom hebben we een nieuwe ruimte ingericht. Er is op iedere ochtend een peutergroep van 8.30 uur tot 11.30 uur. U hoeft geen luiers of fruit mee te geven, ons aanbod is inclusief deze basiszaken. U kunt zelf aangeven voor welke ochtenden u uw kind wilt opgeven. Het peuterarrangement is uit te breiden met KDV-uren. Op de site van kindcentra Wolderwijs ziet u een rekentool waarmee u snel een beeld krijgt van de kosten: http://www.kindcentrawolderwijs.nl/bereken-kosten-kinderopvang/ Bijvoorbeeld: bij een verzamelinkomen (inkomen van beide ouders) van 53.000 euro betaalt u 31,43 euro per maand voor twee ochtenden peuterarrangement per week. Het aanbod van ons peuterarrangement sluit naadloos aan bij wat er in groep 1 en 2 wordt aangeboden en er wordt intensief samengewerkt tussen de juffen van school en de juffen van het peuterarrangement. Uw peuter wordt zo spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze locatie!

Spreekmiddag groep 1 t/m 8

Op donderdag 9 en dinsdag 14 november zijn de 10 minuten spreekmomenten voor ouders/verzorgers van alle leerlingen gepland. U wordt uitgenodigd op een middag. We kiezen ervoor de middag te gebruiken voor deze gesprekken, omdat dit goed aansluit op de werktijden van de leerkrachten. De planning wordt automatisch gemaakt. Als het moment waarop u wordt ingepland niet uitkomt, kunt u ruilen met andere ouders/verzorgers.

Sinterklaas op De Horst

Dinsdag 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. Na de gezamenlijke ontvangst van de Sint en zijn Pieten, waarover wij in de nieuwsbrief van 13 november meer zullen melden, gaan alle groepen naar hun eigen klas.

De groepen 1 t/m 4 vieren het feest samen met de Sint en zijn Pieten in het speellokaal.

De groepen 5 t/m 8 vieren het sinterklaasfeest in hun eigen groep met surprises en gedichten. De cadeaus mogen € 4,- kosten.

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws over het sinterklaasfeest!

Intocht in de Wijk

Anders dan in onze jaarkalender staat, is de intocht van Sinterklaas in het dorp op zondag 19 november om 10.30 uur.

Voortbestaan Havezate

Het voortbestaan van dorpshuis de Havezate is in gevaar! Op 11 juli 2017 heeft het bestuur van de belangenvereniging de Wijk e/o een informatieavond georganiseerd over de stand van zaken met betrekking tot de verzelfstandiging van de Havezate. Daarbij is vanuit het bestuur van de belangenvereniging een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor de Havezate. Er heeft zich tot nu toe nog niemand aangemeld. Draagt u de Havezate een warm hart toe en wilt u een steentje bijdragen? U kunt meer informatie krijgen bij de heer Rindert Bouma.

Verjaardagen

Zaterdag 3 november is juf Kirsten jarig en vrijdag 10 november juf Erika. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november: hoofdluiscontrole

Zaterdag 4 november: open bedrijvendag Meppel

Maandag 6 november: Wolderwijsdag, leerlingen vrij

Dinsdag 7 november: MR, 19.30 uur en OR, 20.00 uur

Woensdag 8 november: inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30-9.30 uur

Donderdag 9 en dinsdag 14 november: spreekmiddag groep 1 t/m 8

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 13 november 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact