Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 5 december 2016

Sinterklaas

Vandaag hadden we hoog bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Ze hadden bijzonder vervoer dit jaar, een brandweerauto! De groepen 1 t/m 4 hebben dit feest met Sinterklaas en de Pieten gevierd, in de groepen 5 t/m 8 zijn surprises voor elkaar gemaakt. We willen Sint, Pieten, de bemanning van de brandweerauto en de ouderraad bedanken voor een heel fijne dag!

Tentoonstelling surprises

In de afgelopen periode hebben de leerlingen van de bovenbouw keihard gewerkt om een mooie surprise in elkaar te zetten. Omdat we het zo jammer vinden dat we er elk jaar maar heel even van kunnen genieten, hebben we besloten om een tentoonstelling te maken. Op vrijdag 2 december hebben we elkaars werk kunnen bewonderen in het handvaardigheid lokaal. Wat een prachtige werkstukken heeft iedereen gemaakt!

Even voorstellen

Dag allemaal,

Mijn naam is Gerda Kaemingk, ik ben 29 jaar en ik vervang op dit moment juf Aline en juf Roelien van groep 6. Ik woon nu in Meppel, maar ik heb twee jaar gewoond en gewerkt in Australië. Daar ben ik juf geweest in het speciaal- en regulier onderwijs, was ik 'Early childhood teacher' en ben ik 6 maanden nanny geweest in 'The Outback'. In deze periode heb ik geleerd te spotlighten (een vorm van jagen), want wij aten alleen vlees van dieren op ons erf of dieren in het wild. Dit was tevens bevorderlijk (al dan niet gewenst) om de grote populatie hazen en konijnen in te dammen - geen vlees werd verspild en dit alles werd genuttigd met groenten uit de tuin. Naar de supermarkt ging ik alleen om aardappels, meel of suiker te kopen, want de melk werd gehaald met een melkbus bij de buren. Dit moest in de auto met de bus geklemd tussen de benen, wat geen garantie was voor een droge overtocht naar huis. Dit zorgde vaak voor heel wat hilarische taferelen naast een aardige collectie (mega)spinnen die graag mee reisden. Een kangoeroe heb ik ook voor mijn auto gehad, dit was iets minder grappig en reden voor een ritje naar de dichtstbijzijnde garage.

Voor mijn reis heb ik Orthopedagogiek gestudeerd in Groningen en gewerkt in het speciaal onderwijs voor kinderen met communicatie en/of gehoorproblemen. Ik begeleidde kinderen en ouders en ik heb gebarentaal geleerd. Ik ben bevoegd om te werken als leerkracht in Australië (mijn Engels is getest en goed bevonden), maar ik heb de keuze gemaakt om in Nederland mijn studie Psychologie af te ronden en les te geven.

Ik werk ontzettend graag met kinderen en hoop op een leerzame tijd op De Horst zowel voor de kinderen als voor mij.

Kerstfeest

Hierbij willen we u nader informeren over de activiteiten van het kerstfeest.
De leerlingen vieren samen met de leerkrachten het kerstfeest. Dit doen zij in de klas. Daarbij vragen we u om hapjes klaar te maken, zo'n 10 stuks die u kunt aanleveren op een schaal of een warmhoudplaat. Ideeën en intekenlijsten voor deze hapjes vindt u vanaf morgen (6-12) naast de toegangsdeur van de klas.

Op donderdag 22 december vieren wij ons kerstfeest. Dit start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Wij openen onze deuren om 16.45 uur, zodat u de hapjes in de klassen kunt brengen. Hier zullen de leerkrachten en hulpouders u ontvangen.

Om de verkeerstromen in de school goed te laten verlopen, vragen wij u rekening te houden met waar u naar binnen gaat:

-               Voor de groepen 6a/7, 6b en 8 gebruikt u als ingang de nooduitgang van de bovenbouw. De deur hiervan bevindt zich direct links van de ingang van Doomijn. (NB: we laten deze deur alleen tijdens het brengen van de hapjes open.)

-               Voor de groepen 5 en 4 gebruikt u de ingang links van het kleuterhek.

-               Voor de groepen 1, 2 en 3 gebruikt u de kleuteringang.

Wilt u de school verlaten via de hoofdingang? Zo komt u vanzelf uit op de plek van de samenzang (bij droog weer).

Ouder(s) en/of verzorger(s) met meerdere kinderen maken gebruik van de ingang voor de klas waar zij als eerste de hapjes brengen. Wij willen u vragen om, indien van toepassing, van boven naar beneden te werken. Zo creëren we een éénrichtingsverkeer op de trappen.

Als het weer goed is, starten wij het kerstfeest om 17.00 uur gezamenlijk op het schoolplein van De Horst met een samenzang. We worden daarbij muzikaal begeleid door het kerstorkest van Apollo. Wij hopen dat u daarbij ook aanwezig bent! Bij slecht weer starten wij om 17.00 uur in de klassen. 

Van 17.00 tot 18.30 uur zal de ouderraad van De Horst in het speellokaal een kerstsamenzijn verzorgen voor de ouder(s) en/of verzorger(s) die op school willen blijven. Er staat een gratis kopje koffie of thee voor iedereen klaar. Ook serveren zij snert, rookworst, een broodje knakworst en/of een vegetarisch hapje tegen een kleine vergoeding.

Vanaf 18.15 uur bent u welkom in de klassen om daar nog een hapje mee te eten en te genieten van de kerstsfeer in de school. Uiteraard bent u ook welkom in alle andere klassen.

Spel- en praatgroep KIES (kinderen in echtscheidingssituaties)

Medio januari gaat in De Wolden een KIES-groep van start voor kinderen van de basisschool, groep 4 t/m 8. KIES is voor kinderen die te maken hebben gehad met echtscheiding, ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Voorwaarde voor deelname is wel dat de scheiding minimaal een half jaar geleden heeft plaats gevonden. 

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleider van de school (Marchien Haasken) of bij de contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin die betrokken is bij de school (Aïsha Slot).

Grote groepen

Al voor de zomervakantie is er een brief gestuurd door een aantal ouders. Zij zijn onder andere ongerust over de grootte van sommige groepen. Wij vinden als team ook dat we werken met grote groepen. De grootste groep is de huidige groep 5 en we hebben op dit moment ook grote kleutergroepen. Na de voorjaarsvakantie vormen we een extra kleutergroep. We hebben in het team vaak gesproken over het splitsen van groep 5. We zouden bijvoorbeeld 6 kinderen uit groep 5 kunnen plaatsen bij de huidige groep 4. Toch kiezen we daar op dit moment niet voor. De huidige manier van werken, waarbij er iedere dag extra ondersteuning is naast de vaste leerkracht, bevalt ons heel goed. Ja, er zitten veel kinderen in groep 5. Maar de kinderen gebruiken iedere dag twee lokalen. De instructie wordt gegeven door de leerkracht. Tijdens de verwerking zitten de leerlingen apart. We merken dat de groep dynamisch is. Er zitten veel jongens in deze groep. Een aantal van deze jongens stoeit graag. Ze draven graag over het plein en raken elkaar graag aan. Soms gaat dit iets te hard, vaak gaat het goed. Dit is normaal jongensgedrag. In de klas zien we ook hoe betrokken de kinderen bij elkaar zijn. Het is een fijne en gezellige groep. Van de invalkrachten horen we deze berichten ook.

Verjaardag

Juf Jeanette Boertjes is 14 december jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Dinsdag 6 december: OR, 19.00 uur

Donderdag 8 december: MR, 20.00 uur

Maandag 12 december: CJG inloopspreekuur, 8.30-9.30 uur

Dinsdag 13 december: GMR, 20.00 uur

Zaterdag 17 december: oud papier actie

Maandag 19 december: vuurwerkvoorlichting Halt in groep 8, Jong en Wijs groep 5

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 19 december 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact