Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 5 september 2016

Oude editie nieuwsbrief...

Per ongeluk heeft u vandaag een oude editie van onze nieuwsbrief ontvangen.  We bieden onze welgemeende excuses aan. Dit had niet mogen gebeuren. Hieronder treft u het exemplaar aan dat we eigenlijk hadden willen verzenden.

Start Schooljaar

De zomervakantie is achter de rug en we hopen dat iedereen een fijne tijd heeft gehad. Het nieuwe schooljaar is begonnen! In alle groepen worden op dit moment activiteiten gedaan in het kader van groepsvorming, het opfrissen van de schoolafspraken en het maken van eigen groepsafspraken. We besteden onder andere aandacht aan hoe we met elkaar omgaan. Dan gaat het ook om "voordoen is nadoen": Wat van kinderen wordt gevraagd, moet de leerkracht (of de volwassene) zelf ook doen, voordoen. We benoemen veel en vaak wat we graag zien van de kinderen. Wat we goed vinden. We voorkomen NIET-zinnen, we zeggen wat we wel graag willen. De kinderen doen veel samenwerkspelletjes in deze periode. We zorgen ervoor dat zij met alle kinderen uit de groep samenwerken. We gaan ervan uit dat een kind niet met ieder bevriend hoeft te zijn. We willen wel graag dat zij met iedereen kunnen samenwerken. 

Jaarkalender 16-17

De nieuwe informatiekalender voor 2016-2017 wordt aan uw oudste kind meegegeven zodra deze binnen is van de drukker. We zijn wat laat dit schooljaar. Excuses voor de overlast. We houden u op de hoogte via e-mail en Klasbord, een app waarmee de leerkracht u snel op de hoogte kan brengen. Ook via onze Facebookpagina delen we de informatie waarvan we denken dat u dit wilt weten. 

Even voorstellen: Dennis Blom, onze gymnastiekdocent

Mijn naam is Dennis Blom en ik ben 30 jaar. Ik woon in Emmen. Oorspronkelijk ben ik geboren en getogen in Gouda, maar dankzij de liefde ben ik in Drenthe komen wonen. Afgelopen 10 juni ben ik getrouwd met mijn vrouw Ryanne. Inmiddels zijn we al ruim 4,5 jaar samen.

Mijn hobby's zijn voetbal, darten, films/series kijken en spelen/wandelen met onze hond ' Messi '. De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt op een basisschool in Veendam. Helaas was het aantal uren dat ik draaide zeer gering. Voor de zomer werd ik benaderd door Gemeente De Wolden om voor 18 uren te komen werken op 'De Wezeboom' en 'De Horst'. Ik hoefde hier niet lang over na te denken en ik had direct zin in de nieuwe uitdaging.

Mijn doelstelling bij het vak lichamelijke opvoeding is dat alle kinderen zo goed mogelijk op hun eigen niveau kunnen leren bewegen, waarbij de factoren plezier en samenwerken erg belangrijk zijn in mijn optiek. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd bij mij terecht!

Nieuwe docent HVO

Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen eens per week een les Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienst Vormingsonderwijs (GVO). De lessen worden gegeven door vakdocenten. Godsdienstonderwijs wordt verzorgd door juf Ynsje Kuik, zij is een bekend gezicht op onze school. Voor Humanistisch vormingsonderwijs komt vanaf nu juf Harjet Okken bij ons op school. De lessen zijn iedere dinsdagmiddag. HVO biedt een kind de mogelijkheid om naast reguliere vakken als taal en rekenen binnen school met andere leerlingen stil te staan bij een reeks van onderwerpen om zichzelf en anderen beter of op een andere manier te leren kennen. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen, het hoe en het waarom van hun handelen en staat dat op één lijn met "wat ik doe en wil". Maar ze krijgen ook meer inzicht in het handelen van anderen. Hun kijk op de wereld wordt verbreed. De wereld van vandaag is een wereld die snel verandert, denk aan de invloed van digitalisering, social media en aan de samenleving bestaande uit verschillende culturen. Het is een samenleving die zich kenmerkt door internationalisering. In de HVO-lessen vormt de morele ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. Kinderen komen met een meer open blik in hun omgeving te staan en het eigen fundament wordt verstevigd, in de betekenis van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Nieuwsbrief

We houden u via de website en onze nieuwsbrief op de hoogte van het laatste nieuws van de school. Heeft u zich geregistreerd via de site? Dat kan via het lichtblauwe vak rechtsboven in de site. Als u zich registreert kunt u de foto's op de site bekijken en u kunt zich dan abonneren op de nieuwsbrief. Dan krijgt u de brief in uw mailbox. Let op: u moet daarvoor een vakje aanvinken. Als dit vakje niet aanvinkt, ontvangt u geen nieuwsbrief. Het registratieproces verloopt via een bevestigingse-mail op het e-mailadres dat u opgeeft. Zo kunnen we misbruik tegengaan. Via dit geregistreerde e-mailadres en de inlog die u zelf gekozen hebt, kunt u de registratie ook weer ongedaan maken. Dan ontvangt u geen nieuwsbrief meer. Heeft u nog vragen? Onze ict'ers, meester René  en meester Frank, kunnen u vast helpen.

Noodnummers en hulpouderlijst

Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, gebruiken we een telefoonnummer van u waarop we u kunnen bereiken. Van de meeste gezinnen is/zijn het/de opvangadres(sen) bekend, maar deze lijst willen we ieder schooljaar actualiseren. We vragen u daarom om het opvangadres en noodnummer indien het opvangadres van uw kind(eren) veranderd is, door te geven aan de leerkracht van uw kind. Dit kunt u via mail aan de leerkracht(en) doorgeven. Als we geen informatie van u ontvangen, gaan we ervan uit dat de bij ons bekende gegevens nog actueel zijn. 

Herinnering: rapporten inleveren

Kinderen die hun rapport nog thuis hebben, leveren het in bij hun leerkracht.

 

Oud papier

Deze week ontvangt u een mail met daarin de jaarplanning voor het ophalen van oud papier. Voor de zekerheid geven we gezinsoudsten deze planning ook op papier mee, u vindt dit papier deze week in de tas van uw kind. Komt een datum dat u bent ingeroosterd voor het oud papier u niet uit, ruilt u dan zelf met een andere ouder. Vergeet dit vervolgens niet door te geven aan onze oudpapier-coördinator: Tonja Slippens. De contactgegevens zijn: tslippens@home.nl, 06-52065896.

 

Kunstroute

Vorig schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 meegewerkt aan een opdracht van en voor Grenzeloos Kunst Verkennen. Zoals ieder jaar hebben ze kleurrijke markeringen gemaakt voor de locaties. Dit jaar hebben zij de mooiste "Vreemde vogels uit het Reestdal " gemaakt van klei. Groep 8 gaat op vrijdag 16 september de Kunstroute fietsen.

Spaaractie Jumbo supermarkten

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij de Jumbo in Zuidwolde gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de gespaarde punten kunnen we extra buitenspelmaterialen voor de leerlingen aanschaffen. Op www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen en u kunt de gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In de hal bij de centrale ingang staat een box waar u de punten kunt achterlaten. We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. We hopen op een mooie opbrengst!

Verjaardagen

Meester Lex Korteweg is donderdag 8 september jarig en juf Tilly Gaykema maandag 12 september. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Deze week: controle hoofdluis door Luisbrigade

Maandag 5 september: OR, 20.00 uur, informatieavond plusklas Wolderwijs, 20.00 uur

Dinsdag 6 september: sporthal beschikbaar na 10.15 uur ivm plaatsing nieuw klimrek

Woensdag 7 september: MR, 20.00 uur

Woensdag 14 september: start schooljaar voor plusklas Wolderwijs

Dinsdag 13 september en woensdag 14 september: Oudergesprekken "andersom"

Maandag 19 september  informatieavond groep 5 t/m 8

Woensdag 21 september: informatieavond groep 1 t/m 4

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 19 september 2016.


voorkeuren | disclaimer | contact