Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 6 juni 2017

Aanpak jeugdoverlast rond De Horst

Politie en handhavers van de gemeente De Wolden gaan jeugdoverlast rond de openbare basisschool De Horst in de Wijk aanpakken. De school en het schoolplein is verboden terrein na acht uur 's avonds. Dat is met bordjes ´verboden toegang´ (artikel 461 Sr.) aangegeven. De politie en de handhavers zullen de komende drie weken alleen waarschuwen als zij na dit tijdstip jongelui bij de school aantreffen. Vanaf woensdag 28 juni wordt er bekeurd.

Groep 3 en 4 naar Concours Hippique

Vrijdagmiddag 2 juni hebben groep 3 en 4 een geweldige middag bij Concours Hippique de Wijk. We zijn vroeg gaan eten, omdat de paardenkoets kwam. De leerlingen hadden goede kleding aan. In de koets was het prachtig. De koetsier was in stijl gekleed, met hoge hoed. Twee paarden ervoor. De organisatie was geweldig. De hulp van de organisatie was uitstekend.

Er waren vier pony's, twee grote en twee kleine. Alle kinderen hebben een rondje gereden. Wie had gereden kreeg een flesje ranja en een koekje. Daarna hebben we eventjes bij de springwedstrijd van de paarden gekeken. Daarna mochten we parcours lopen in de hoofdring. Heel leuk, zoek hindernis één en dan naar twee en zo door. Daarna kregen we samen met groep 4 een dressuur demonstratie. Draf, galop, volte, groeten etc. Voordat de koets ons weer terug bracht kregen de kinderen nog een goodiebag. Daarin zaten pennen, een sleutelhanger en een lintje. De rit in de koets was heel bijzonder. De leerlingen en wij hebben genoten. Ook de goodiebag is goed ontvangen. Via de mail hebben we de organisatie nogmaals bedankt voor de excursie naar het concoursterrein.

Ouderportaal Parnassys

Begin van dit schooljaar hebben we het u verteld tijdens de informatieavond: we gaan vanaf schooljaar 2017-2018 het ouderportaal van Parnassys voor u openstellen.

Parnassys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij de gegevens van de leerlingen bewaren. Wij vinden het belangrijk dat u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw eigen kind(eren). Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier van informeren, maar aanvullend. Het is een instrument om betrokkenheid op het schoolleven te ondersteunen omdat we samen meer bereiken! Hoe u kunt inloggen en wat u dan kunt bekijken, daarover zullen we u nog berichten. U ontvangt begin volgend schooljaar een mail met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als uw mailadres gewijzigd is, kunt u dit nu alvast doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Veranderingen peuterspeelzaalwerk

Binnen Gemeente De Wolden wordt vanwege de nieuwe peuterwet het peuterbeleid aangepast. Dit zal met ingang van 1 september 2017, vooruitlopend op de Wet Harmonisatie, starten.

Wat betekent dit? Dit houdt in dat het huidige peuterspeelzaalwerk waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, per 1 september komt te vervallen. Vanaf dat moment hebben alle peuters recht op 2 dagdelen peuterspeelzaal/peuteropvang, ongeacht of ouders wel of niet werken.

De Wet Kinderopvang zorgt ervoor dat organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zich straks meer richten op de kwaliteit en de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar dan ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen straks beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Daarnaast wordt de leidster-kind ratio aangepast (aantal medewerkers op de groep t.o.v. het aantal kinderen). Op IKC De Horst zijn we helemaal voorbereid op deze ontwikkelingen. Heeft u belangstelling voor ons peuteraanbod? U kunt vrijblijvend een offerte laten maken en ondersteuning krijgen bij het aanvragen van de toeslag kinderopvangkosten bij de belastingdienst.

Als u gebruik wilt maken van een peuterspeelzaal aanbod of peuterarrangement kunt u als werkende ouders vanaf 1 september 2017 middels de Wet Kinderopvang een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten voor uw peuter aanvragen bij de belastingdienst. U betaalt daarnaast nog een eigen bijdrage. Voor ouders die geen gebruik kunnen maken van deze belastingdienstregeling, blijft de gemeente verantwoordelijk. Ouders gaan voor het peuteraanbod een eigen bijdrage op basis van inkomen betalen. Peuters met een ontwikkelingsachterstand en zorgvraag hebben recht op 4 dagdelen opvang. Dit is de groep VVE-peuters. De gemeente is ook voor deze peuters verantwoordelijk.

De rijksoverheid vindt het belangrijk dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren. Betaalbare kinderopvang helpt daarbij. Daarom krijgen de meeste ouders in 2017 meer kinderopvangtoeslag. IKC De Horst heeft geen wachtlijst. Uw kind is van harte welkom! We zullen extra medewerkers inzetten en een extra peutergroep vormen als hier vraag naar is. Ons peuteraanbod sluit aan bij wat uw kind nodig heeft en werkt met dezelfde thema`s als groep 1 en 2 van de basisschool. Heeft u interesse in ons peuterarrangement? Bel 0522-820970 voor meer informatie, voor een vrijblijvende offerte en eventueel voor hulp bij uw aanvraag van de toeslag. Meer informatie vindt u ook via www.kindcentrawolderwijs.nl

Sportdag

Op vrijdag 9 juni houden we een sportdag voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8. Deze sportieve dag zal voor groep 4 t/m 8 plaatsvinden op en rond het terrein van zwembad De Slenken. Ook de zwemwedstrijden worden tijdens deze dag gehouden. Voor de peuters en leerlingen van groep 1 t/m 3 worden spelletjes georganiseerd op het plein bij IKC De Horst. U heeft een informatiebrief op uw bij ons bekende mailadres ontvangen van meester Dennis en meester René.

Even voorstellen….

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Mijn naam is Lian Molema en ik ben sinds kort als schoolmaatschappelijk werker aan de Horst verbonden. Als schoolmaatschappelijk werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn de Wolden en we zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Hieronder zal ik kort uitleggen wat het schoolmaatschappelijk werk eigenlijk inhoudt.

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, maar ook voor de kinderen. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. Er kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U bent ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. Ik zal enkele voorbeelden geven waarmee u onder andere naar het schoolmaatschappelijk werk kunt;

 Hoe beloon ik het gedrag van mijn kind op een goede manier?

  • Mijn kind is vaak druk en dwars. Hoe kan ik daar mee omgaan?
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
  • De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik als ouder een training of opvoedcursus volgen?
  • Mijn kind wordt gepest. Wat kan ik als ouder daaraan doen?
  • De bezoekregeling loopt niet goed. Bij wie kan ik terecht voor advies?
  • Wat vertel ik de kinderen over verlies en sterven?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven.

Tot zover het schoolmaatschappelijk werk in een notendop en ik hoop hiermee dat u een duidelijk(er) beeld heeft gekregen van wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt. U kunt via onderstaande gegevens contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan ook in overleg met de leerkracht en/of de ib'er of loop even bij mij binnen tijdens het inloopspreekuur.

Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u bent nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom!

 

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, Lian Molema

School Maatschappelijk Werk/ Algemeen Maatschappelijk Werk
Werkdagen: ma / di / do (mo) / vrij
Oosterweg 14, Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde
T  06-44288919
E lianmolema@welzijndewolden.nl
W www.welzijndewolden.nl

 

Belangrijke data

Dinsdag 6 juni: OR, 20.00 uur
Vrijdag 9 juni: sportdag voor peuters, groep 1 t/m 3 op plein bij IKC De Horst, voor groep 4 tot en met 8 op veld bij zwembad De Slenken
Maandag 12 juni: MR, 19.30 uur (datum verzet i.v.m. Swim2Walk)
Dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni: Swim2Walk
Zaterdag 17 juni: oud papier actie
Zondag 18 juni: Vaderdag
Maandag 19 juni: vanaf deze datum worden de M-toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem ingepland en afgenomen

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 19 juni 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact