Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 6 maart 2017

Schoolproject Stijldansen groep 5 en 6

De leerlingen van groep 5 en 6 hebben de afgelopen tijd meegedaan aan het Schoolproject Stijldansen. Doel van dit project was samenwerken, luisteren naar elkaar, respect voor elkaar, elkaar helpen, ondersteunen en plezier maken. Iedereen hoort erbij! 

Het project is gestart met 100 dansparen van 12 verschillende scholen. Er werd gedanst in een afvalrace tot er 7 paren overbleven. Zij hebben de finale gedanst. Evy en Daan hebben van onze school de finale gehaald, ze zijn uiteindelijk vijfde geworden. Als school zijn we derde geworden. We zijn trots op onze leerlingen, wat hebben ze goed hun best gedaan!

Knotshockeytoernooi De Wolden

De maanden maart en april staan in gemeente De Wolden weer in het teken van knotshockey. Voor groep 3 en 4 organiseren de sportfunctionarissen in verschillende dorpen voorrondes. Op woensdag 22 maart zijn de voorrondes in de Wijk. De winnaars van de voorrondes mogen naar de gemeentelijke finale en wellicht zelfs naar de provinciale finale.

 

Aardrijkskundequiz in groep 8

De leerlingen van groep 8 hebben hoofdstuk 5 van aardrijkskunde anders verwerkt dan normaal. Ze hebben in groepjes de stof van dit hoofdstuk verwerkt in een quiz. Vandaag hebben ze op Kahoot! de eerste quiz gedaan, een groot succes! Op het digibord komen meerkeuzevragen in beeld. De leerlingen zijn ingelogd met hun Chromebook en kunnen online hun antwoorden aanvinken. Super spannend en heel leuk!

Bewonersbijeenkomst Buurtonderzoek schoolplein o.b.s. De Horst


Dieuwertje Jansen en Marloes Markslag van Welzijn De Wolden hebben maandagavond 27 februari de resultaten van het buurtonderzoek gepresenteerd aan omwonenden van het schoolplein van onze school en geïnteresseerden. De avond werd goed bezocht. De aanbevelingen van de omwonenden en gebruikers van het schoolgebouw zijn naast elkaar gelegd en besproken. Er zijn ideeën geuit over de pannakooi, het verhogen van het hekwerk achter de school en het uitstellen van de herinrichting van het schoolplein. De gemeente, de school en de politie kregen gelegenheid om hun verhaal en ervaringen te vertellen en er werden vragen gesteld en beantwoord. Wat is nu het vervolg? Er zal een gastles worden gegeven op school waarbij de nieuwe wijkagent zich voorstelt. Het thema "gedrag in de buurt" komt dan ook aan de orde. Met de jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar zijn gesprekken gevoerd. Er zal een net over de pannakooi worden aangebracht en er wordt een onderzoek gestart naar dempers voor de pannakooi. De parkeersituatie bij de school zal worden geëvalueerd en er wordt gekeken of er een aanpassing gedaan kan worden, waardoor het minder makkelijk wordt om op het dak van de school te klimmen. In mei wordt een volgende bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden gepland waar de voortgang van alles besproken zal worden.

De Wolden barst van talent!

Dansen, zingen, turnen… tijdens de grote De Wolden's Got Talent Show op vrijdag 10 maart strijden twaalf geselecteerde kids-acts om dé titel van meest talentvolle idool. Blondie en Brownie, Sound Aloud, de Glittergirls en vele andere jonge artiesten zijn vanaf 19.00 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde te bewonderen. Komt dat zien!!!

De jury, bestaande uit Dani Hagedoorn (winnaar vorig jaar), Arjan Venemann (volkszanger), Mirjam Pauwels (wethouder) en Tom Pekel (jongerenraad), zal aan de hand van de optredens één winnaar uitkiezen. De hoofdprijs is het opnemen van een échte videoclip samen met Ronald Buld van MultieBuldtie, van wie de presentatie van de show ook handen ligt. 

Tijdens de voorrondes in januari en februari hebben de twintig finalisten hun concurrenten al achter zich gelaten. Afgelopen week kregen zij een workshop podiumpresentatie.  Het volledige programma voor de talentenshow is te vinden op www.actiefnaschooltijd.nl

Als je wilt komen kijken, ben je vanaf 18.30 uur welkom. Kaartjes kosten € 2,- per persoon. De show start om 19.00 uur. LET OP: er is plek voor 150 mensen. Wanneer het vol is kunnen we helaas niet meer mensen toelaten! 

Met dit project wil de organisatie (het Brede School Team) kinderen motiveren hun talenten verder te ontwikkelen en cultuur- en sportdeelname bevorderen. Tijdens eerdere activiteiten in januari konden de kinderen al meedoen aan workshops rappen, goochelen en streetdance. De talentenshow vindt dit jaar voor de derde keer plaats.

Sociale Vaardigheidstraining “Ik kan het” voor groep 5&6 en groep 7&8

Als ouder wilt u dat uw kind de kinderjaren onbezorgd beleeft. U hoopt dat uw kind kan genieten van het spelen met andere kinderen. Maar u weet ook als ouder dat niet ieder kind het even gemakkelijk afgaat om met andere kinderen om te gaan. 

Te denken valt aan: 

Kinderen die aan de kant staan. 

Kinderen die gepest worden. 

Kinderen die pesten. 

Kinderen die het moeilijk vinden om vriendjes te maken en te houden. 

Kinderen die weinig initiatief nemen. 

Kinderen die moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van problemen. 

Kinderen die vaak ruzie maken. 

Wanneer u als ouder zou willen dat uw kind sociaal vaardiger wordt, dan kan een training hiertoe bijdragen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt hiervoor een training aan die bestaat uit 10 bijeenkomsten. Bij de intake kijkt de CJG medewerker met u of de sociale vaardigheidstraining de gewenste ondersteuning voor uw kind is. 

Bij voldoende deelnemers zal de training starten; 

- Voor groep 5&6 begin april 2017 

De training wordt gegeven door Yvonne Hooijer en Merel de Boer. 

- Voor groep 7&8 4 april 2017 

De training wordt gegeven door Suzanne Scholtens en Dieuwertje Jansen. 

De kosten voor de training bedragen € 25,00. 

Mocht u uw kind willen aanmelden of graag meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider van school. Ook kunt u bellen met een van de CJG medewerkers via het telefoonnummer 0528-378624. U kunt uw kind aanmelden tot en met 28 februari 2017.

Verjaardagen

Juf Jeanet Jans is op dinsdag 7 maart jarig en juf Aline op maandag 20 maart. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Dinsdag 7 maart: start NME vogelproject

Woensdag 8 maart: MR 20.00, OR 20.00

Vrijdag 10 en 17 maart: Scala Theater groep 3 en 4

Zaterdag 18 maart: oud papieractie

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 20 maart 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact