Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 8 januari 2018

Luna

We hebben in de kerstvakantie afscheid van Luna moeten nemen. Onze gedachten zijn bij haar ouders, haar broer Stian, haar grootouders en verdere familie. We hebben een herdenkingsplek voor Luna ingericht in de centrale hal bij de hoofdingang. Hier ligt ook een herdenkingsboek, leerlingen en ouders die hieraan een bijdrage willen leveren, kunnen dit nog in de eerste schoolweek van 2018 doen.

Vanmorgen hebben we samen aan Luna gedacht. De leerlingen van de groepen 4 en 7 hebben een witte ballon opgelaten. In de klassen is aandacht besteed aan het overlijden van Luna en we zullen zo goed mogelijk volgen wat er voor de leerlingen nodig is.

Kerst 2017 en een nieuw jaar!

We kijken terug op een sfeervol kerstfeest. De heerlijke hapjes die u maakte, het kerstorkest van Apollo en het samen zingen buiten. De OR die een actie organiseerde voor Stichting Maneschijn… het werd een viering met een lach en een traan. We willen iedereen nogmaals bedanken voor alle hulp. We wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2018!

Toetsperiode midden schooljaar

Volgende week beginnen de leerlingen met het maken van de Cito-toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem (LVS). De meeste toetsen bestaan uit verschillende delen. Er wordt dan meerdere dagen aan een toets gewerkt. We toetsen met name op de ochtenden. Wilt u deze periode afspraken met bijvoorbeeld orthodontist na schooltijd plannen? Het is belangrijk dat de kinderen goed uitgerust aan een toets beginnen. Wilt u er ook op toezien dat uw kind(eren) heeft/hebben ontbeten?

Invalproblematiek in het onderwijs

Wolderwijs heeft een brief voor ouders en verzorgers over de enorme landelijke invalproblematiek in het primair onderwijs en dus ook bij Wolderwijs opgesteld. U heeft de brief via mail van ons ontvangen.

Nieuws vanuit de ouderraad

Tijdens de JOR is besproken om alle activiteiten en inkomsten/uitgaven die de ouderraad (OR) doet, maandelijks via de nieuwsbrief naar buiten te brengen. Zo weet u als ouders wat er allemaal gedaan wordt met uw ouderbijdrage en het geld dat binnen komt door het ophalen van oud papier. De JOR is afgeschaft wegens tegenvallend bezoekersaantal (slechts 2 ouders waren er aanwezig bij de JOR van dit schooljaar).

Hieronder volgen de zaken m.b.t. december en een vooruitblik naar januari.
Sinterklaas
5 december kwam Sinterklaas met de pieten aan op de Horst. De leerlingen uit de opvang en onderbouw hebben hem mogen ontvangen in het speellokaal. Uiteraard werden er vele pepernoten en mandarijnen uitgedeeld en heeft elke leerling een cadeautje in ontvangst mogen nemen. Achter de schermen hebben vele hulpouders hard meegewerkt om alles te laten slagen! Nogmaals onze dank hiervoor! Uiteraard ook dank aan Sinterklaas en de pieten! Zonder jullie aanwezigheid zou het feest niet zijn wat het hoort te zijn. De kosten voor deze dag (o.a. cadeautjes leerlingen groep 1 t/m 4 en team en de bonnen voor Sint en pieten) lagen rond de €940,- Hier zijn de kosten van de boodschappen (o.a. mandarijnen, strooigoed) nog niet bij opgeteld. De ouderraad krijgt eens per maand een rekening van de Coop waardoor het lastig is uit te zoeken wat bij welke activiteit hoort. Bij het kopje "boodschappen" staan de totale uitgaven die bij de Coop zijn gedaan.
Kerst
we kijken terug op een geslaagd kerstfeest! Zowel in de groepen als in de hal was er een goede sfeer en werd er gesmuld van de heerlijke hapjes. Onze (vrijwillige) dj's hebben ons in de hal voorzien van fijne muziek waar ook vele verzoekjes werden aangevraagd. Er is flink gedoneerd voor stichting Maneschijn! Er zat bijna €150,- in de collectebus. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Dit bedrag zal worden overgemaakt en de stichting Maneschijn besluit wat er met de opbrengst gedaan gaat worden.
De OR heeft een nieuw pak voor de kerstman bekostigd. Dit pak wordt opgeborgen zodat de kerstman hem volgend jaar weer kan dragen bij het rondbrengen van de presentjes (ook dit wordt bekostigd door de OR). Ook hierbij zijn weer aantal hulpouders actief geweest. We willen hen hierbij nogmaals hartelijk danken voor de inzet! Met speciale dank richting onze kerstman. Heel fijn dat u tijd heeft gevonden deze avond bij ons aanwezig te kunnen zijn. De kosten voor dit gehele feest (o.a. het kerstman pak, kerstboom en de presentjes) lagen rond de €350,- Ook hier geldt weer dat het stokbrood en kruidenboter en dergelijke bij het kopje "boodschappen" opgeteld staat.
Oud papier
Het oud papier ophalen verliep afgelopen maand vlekkeloos! Vrijwel iedereen was aanwezig en alle wagens hebben het keurig volgehouden. Hierdoor kon er rond 12 uur genoten worden van een heerlijke gehaktbal, gemaakt door de slagers van de Coop! Er zijn weleens mankementen aan de wagens. Dit wordt altijd meteen doorgegeven bij de gemeente. We wisselen uit met een school in Zuidwolde over werkwijze van papierophalen en of deze problemen daar ook spelen. Dat is het geval! Zodra wij meer informatie hebben, laten we dat via deze weg weten. We zijn erg blij met de inzet van de vele ouders. Per maand wordt er gemiddeld €900,- euro aan oud papier opgehaald. Iets wat we goed kunnen gebruiken!
Klassengeld
Al van iets langer geleden maar nog niet genoemd; elke groep krijgt vanuit de OR €50,- klassengeld. In totaal dus €450,- voor de 9 groepen die er dit jaar zijn. Dit bedrag mogen de leerkrachten besteden voor hun groep, naar eigen inzicht. Het wordt besteed aan het inrichten van het lokaal en bijvoorbeeld aan kleine attenties of kaartjes aan zieke leerlingen.
Boodschappen
Bij de Coop worden diverse boodschappen gedaan door/namens de OR. Zoals het strooigoed, mandarijnen en drinken bij de sinterklaasviering en drinken, stokbrood en kransjes met Kerst. Afgelopen maand is er voor €595,- aan boodschappen bij de Coop besteld (uiteraard ligt dit bedrag niet elke maand zo hoog).
Bibiotheek
De ouderraad vindt lezen een belangrijk onderdeel en betaalt de rekening van biblionet. De kosten voor dit jaar waren €248,-.
Verzekering
Er is €80,- aan Univé betaald deze maand. Dit is voor de ongevallenverzekering en inventaris/roerende zaken verzekering, een bedrag dat jaarlijks terugkomt.

Vooruitblik door de ouderraad

Voorleesontbijt
Op woensdag 24 januari staat het voorleesontbijt op het programma. Wij halen hiervoor een klein broodje (bolletje) en een pakje drinken voor alle leerlingen (NB: Dit is geen volwaardig ontbijt) en een attentie voor de gastlezers.
Schoolplein
Vanaf 1 januari kun je je lege flessen bij de Coop inwisselen voor een donatie voor het schoolplein! Help je ons het schoolplein nóg leuker te maken? Door je lege flessen in te leveren bij Coop/Bakkerij Dunnink kan dat! Lever zoveel mogelijk flessen in en druk daarna op de gele doneerknop. De opbrengst gaat naar het schoolplein van IKC De Horst zodat wij nog meer speelelementen kunnen aanbrengen op het plein! De pleincommissie kan deze extra giften goed gebruiken om bijvoorbeeld de door de leerlingen gewenste schommel makkelijker te kunnen realiseren.

Belangrijke data

Maandag 8 t/m vrijdag 12 januari: hoofdluiscontrole

Maandag 15 januari: informatieavond VO voor ouders groep 8, 19.30 uur

Maandag 15 januari: vanaf deze week plannen we de toetsen van het LVS in

Dinsdag 16 januari: kapster van Kapsalon Haar.Werk op de opvang aanwezig

Donderdag 18 januari: gastles Scala beeldend voor groep 5 en 6

Zaterdag 20 januari: oud papieractie

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 22 januari 2018.


voorkeuren | disclaimer | contact