Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 9 april 2018

Wandelen voor water

De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben dinsdag 27 maart zes kilometer gelopen met zes liter water op hun rug. Het was voor de sponsoractie Wandelen voor Water. De kinderen hebben 1752,15 euro opgehaald voor het goede doel: schoon  water voor iedereen. Methet geld dat de leerlingen hebben ingezameld, geven we kinderen in ontwikkelingslanden een kans op een gezonde toekomst. Elk jaar realiseert de organisatie van Wandelen voor Water 25 tot 30 projecten in Afrika en Azië!Het statiegeld van de PET-flessen, die zijn gebruikt om 6 liter water te dragen, leverde vijftig euro extra op. Coop de Wijk zorgde voor een gezonde versnapering onderweg! Dank daarvoor.

Robberts Helden

Robbert Morsink is de hoofdpersoon van de documentaire die zijn zus Nadia Morsink heeft gemaakt. De documentaire gaat over de 27-jarige Robbert Morsink die met het verzamelen van Tweede Wereldoorlog items de oorlog nooit wil vergeten. Hij wil dit bereiken door middel van het overbrengen van zijn kennis en zijn verzameling op de huidige, jongere generatie. De documentaire is ook deels opgenomen bij ons op school en tijdens de herdenking en kranslegging bij het graf van Francis Graham Latham met leerlingen die vorig jaar bij ons in groep 8 zaten. Zowel Robbert als Nadia zijn oud-leerlingen van onze school, dit maakt de documentaire extra bijzonder voor ons. Daarnaast is de interesse van Robbert voor de Tweede Wereldoorlog ooit ontstaan tijdens het project hierover op De Horst in groep 8. Een thema waaraan nu ook gewerkt wordt. Op aankondiging hiernaast kunt u de momenten van uitzending vinden.

Koningsspelen

Op vrijdag 20 april houden wij de jaarlijkse koningsspelen. Omdat deze dit jaar niet samenvallen met de sportdag, ziet de dag er iets anders uit. We beginnen deze dag met een ontbijt in de klas. De leerlingen nemen hiervoor een bord, beker en bestek mee. Graag voorzien van naam. Rond 9.15 uur gaan we gezamenlijk opwarmen op het plein. We dansen samen op Fitlala van Kinderen voor Kinderen. Daarna gaan de leerlingen in gemengde groepen verschillende activiteiten doen. De leerlingen krijgen 's morgens een traktatie en drinken van de ouderraad, lunch moet zelf meegenomen worden.

Informatie vanuit IKC De Horst

Eens in de twee weken ontvangt u deze nieuwsbrief. Er staat informatie in over de opvang en het onderwijs van IKC De Horst. Belangrijke berichten voor álle ouders/verzorgers van de leerlingen van school versturen we indien nodig per mail via Parnassys, het leerlingadministratiesysteem. Indien het een bericht is waarvan het belangrijk is dat u het zo snel mogelijk leest, zullen de leerkrachten u een mededeling sturen via Klasbord. Klasbord is een app waarvoor u zichzelf dient aan te melden. De leerkracht van uw kind kan er meer over vertellen. Belangrijke berichten voor alle ouders/verzorgers van leerlingen in onze opvang worden verstuurd via het ouderportaal.

Nieuws uit de OR

De periode van schoolreisjes komt er weer aan. Daarom ontvangt u via de mail een verzoek voor het betalen van het schoolreisje en de (vrijwillige) ouderbijdrage.

BSO programma week 15

Feest

Donderdagmiddag 19 april is er een klein feestje op ons IKC. Om te vieren dat Eva Ruijgers ons 100ekind is, zullen we een springkussen op het plein zetten. Natuurlijk zingen we om 13.45 uur samen een feestelijk lied op het plein met alle kinderen en mag iedereen - om de beurt - een sprong wagen. Voor de ouders is er een kopje koffie met iets lekkers. Komt u ook even kijken?

15 mei inloopspreekuur Hanneke Stapel

Heeft u vragen over taal of leren lezen? Ik heb ervaring op dit gebied en ik ben vrijwilliger bij "het taalpunt" van bibliotheek de Wijk. Tijdens het vorige inloopspreekuur heb ik een fijn gesprek gehad met ouders van leerlingen op school. Wie weet kan ik uw vragen op lees- en spellinggebied beantwoorden. Op 15 mei, van 8.15 uur tot 9.15 uur, ben ik op school aanwezig voor een inloopspreekuur. U bent van harte welkom!

Verjaardag

Juf Margreeth is vrijdag 13 april jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Maandag 9 en maandag 23 april: gezondheidsonderzoek leerlingen groep 2 door schoolarts

Donderdag 12 april: GMR, 20.00 uur

Vrijdag 13 april: De Wolden's got Talent, 19.00 uur in 't Neie Punt te Ruinen

Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8

Vrijdag 20 april: Koningsspelen

Zaterdag 21 april: oud papieractie

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 23 april 2018.


voorkeuren | disclaimer | contact