Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 14 november 2016

Groen plein avond

Onze Leerlingenraad en Ouderraad hebben aangegeven dat zij het schoolplein zouden willen "vergroenen". Bij deze plannen worden Koninklijke Muziekvereniging Apollo, Welzijn De Wolden, opvangorganisatie Doomijn, de jongeren die hier na schooltijd graag spelen en de omwonenden van de school betrokken.

U bent van harte welkom op onze eerste brainstormbijeenkomst.

Deze brainstormsessie is op 23 november in het speellokaal van IKC De Horst. We starten om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd vanuit een werkgroep uit onze Ouderraad (OR).

Wat zou het belang voor ieder kunnen zijn:
We kunnen ons voorstellen dat Apollo in de zomer eens buiten zou willen oefenen (idee zou dan kunnen zijn: bouw van een amfi-theater). Omwonenden hebben met name op zomeravonden veel last van het gedreun van de pannakooi. Dit wordt versterkt door de echo van het geluid tegen alle harde oppervlakten (plein, muren school). Deskundigen geven aan dat als er meer groen zou zijn, deze echo zou verminderen (idee is dan: meer groen/beplanting, "eiland met meer planten midden op het plein", klimplanten tegen hekjes, oid). De leerlingen van de school denken aan schommels, aan een hut, aan meer bosjes om verstoppertje te kunnen doen op het plein in plaats tussen de auto's, fietsen en in de tuinen van omwonenden en aan een geschilderd wegennetwerk op de tegels. Eventuele jongeren die mee willen werken aan een groener plein, hebben een leuke klus en voelen zich wellicht meer betrokken en zullen minder overlast verzorgen.

Dit is ongeveer de gedachte, misschien heeft u vragen, nog meer of andere idee├źn.

Tijdens deze informatieavond kunnen belangstellenden informatie krijgen over wat nodig is bij de eventuele ontwikkeling van het schoolplein. Verder kunnen mensen die de plannen willen ondersteunen, dit aangeven (deelname werkgroep, meehelpen bij aanvraag voor subsidie(s), meedenken over een tijdpad, meewerken aan de uitvoering, enz.).

We zien u graag op woensdag 23 november. We willen in verband met de voorbereidingen graag vooraf weten of u komt. U kunt uw aanwezigheid doorgeven op or@obsdehorst.nl


voorkeuren | disclaimer | contact