Wordt deze e-mail niet volledig weergegeven, bekijk dan hier de online versie.

Nieuwsbrief

Editie 9 oktober 2017

Inspiratiedag Cultuuronderwijs voor leerlingen in De Wolden

In de jaarkalender die u van ons ontvangen heeft, staat op 5 oktober een inspiratiedag voor leerlingen genoteerd. Deze dag is in verband met de actiedag basisonderwijs verplaatst naar 13 oktober. Deze inspiratiedag is een onderdeel van de Culturele Explosie 2017 van gemeente De Wolden en wordt aan alle kinderen van De Wolden aangeboden. De volgende informatie krijgt u van de Cultuurcoördinatoren van De Wolden:

Op vrijdag 13 oktober is de inspiratiedag Cultuuronderwijs voor de leerlingen van IKC De Horst en o.b.s. Het Veldboeket. Op deze dag krijgen alle leerlingen verschillende creatieve workshops van gastdocenten en bezoeken zij een voorstelling. De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) van De Horst en van Het Veldboeket worden deze dag verwacht op De Horst. De tijden zijn gelijk aan een gewone schooldag. De start is om 8.30 uur en het duurt tot 14.00 uur. De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een aanbod op De Horst, in de Havezate en de sporthal. De leerlingen zullen deze week voorbereid worden op wat hen te wachten staat en waar zij verwacht worden. De eigen leerkracht begeleidt de leerlingen, de gastdocenten geven de workshops.

Belangrijk: Laat uw kind oude kleren aandoen voor deze dag!

Verkeersouder gezocht!

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een verkeersouder! Juf Tilly Gaykema en juf Jeanet Jans zijn de verkeersleerkrachten. Zij worden graag bijgestaan door een verkeersouder. We willen graag dat de verkeersouder o.a. meedenkt over een dode hoek les voor de bovenbouw en helpt bij de fietsenkeuring. Op de site van VVN vindt u meer informatie. U kunt uw belangstelling bij juf Tilly of juf Jeanet aangeven.

Kinderpostzegelactie 2017

Woensdag 27 september zijn de leerlingen van groep 8 gestart met verkopen van kinderpostzegels. Dit jaar startte de kinderpostzegelactie met een spannende oproep op het digibord. Een "geheime minister" roept de leerlingen op om samen met hem 400.000 kinderen te helpen aan een goed thuis. In één week tijd!

De minister legt het belang uit van de actie (missie) en vertelt de leerlingen hoe bijzonder het is dat zij deze 400.000 kinderen willen helpen. Hij vertelt ook dat hij eigenlijk een hele bekende Nederlander is. Als de leerlingen de missie halen, maakt hij zichzelf bekend…

Kinderboekenweek

Op woensdag 4 oktober zijn we gestart met de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is: Gruwelijk eng! Op 4 oktober werden de leerlingen verwelkomd door levende standbeelden op het schoolplein. Bij binnenkomst kreeg iedereen een gruwelijk eng drankje en daarna konden de lessen beginnen. Tijdens de Kinderboekenweek zullen we onze lessen aanpassen en extra aandacht besteden aan leesbevordering. Wat we gedaan en gemaakt hebben, kunt u zien tijdens de inloopmiddag op donderdag 19 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Zpannend Zernike

Het weekend van 14-15 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer Zpannend Zernike is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. Toegang is overal gratis. Het hele programma is te vinden op: http://www.zpannendzernike.nl/

Jaarlijkse Ouderraad

Woensdagavond 11 oktober is de Jaarlijkse Ouderraad (JOR). Tijdens deze avond vertelt de ouderraad wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er op de planning staat. De JOR begint om 19.30 uur.

Uw hulp bij verschillende activiteiten

De ouderraad (OR) heeft in de jaarkalender een brief meegegeven met alle gezinsoudsten. Op het tweede blad van de brief kunt u aangeven waarmee u zou willen helpen op school. De OR vraagt dan ouders die zich hebben opgegeven. Nog niet iedereen heeft de brief ingeleverd. Geeft u de brief mee aan uw kind of mail uw voorkeur naar de OR: or@ikcdehorst.nl

EU-Schoolfruit

Onze school is een van de scholen in Nederland die deelneemt aan de Europese schoolfruitregeling: EU-Schoolfruit. Selectie van de scholen vond plaats op basis van loting. De loting is uitgevoerd door een externe, onafhankelijke partij. Vanaf de week van 13 november ontvangen we 20 weken lang voor elk kind drie stuks gratis groente of fruit. Dit is tot en met week 16 van 2018.

Voordelen van de regeling:

  • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig.
  • Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
  • Het is helder en eenduidig. We promoten hiermee dat we voorkeur hebben voor fruit of groente als hapje bij de ochtendpauze.
  • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
  • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.

Gratis boeken voor de schoolbieb

De Kinderboekenweek wordt dit jaar Gruwelijk leuk met de schoolbiebactie van Bruna. Koop je tijdens de Kinderboekenweek je boeken bij Bruna, dan spaar je voor gratis kinderboeken voor de schoolbieb. Sparen jullie mee?

Als je tussen 4 en 15 oktober een kinderboek bij Bruna koopt, kun je je kassabon inleveren op school. Wij mogen dan voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij Bruna.

Reestwalk 2017

Op zondag 5 november wordt de Reestwalk 2017 georganiseerd. Dit is een wandelevenement door het Reestdal (startpunt Havixhorst). U kunt kiezen uit twee routes. De korte wandeling (snelle hazenpad) is 6 km en daardoor geschikt voor kinderen. Als u wilt, kunt u bij opgave kiezen voor een aanvulling waarbij u lekkere hapjes en drankjes onderweg krijgt. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een heerlijke maaltijd na het wandelen op de Havixhorst. Er zijn verschillende kinderactiviteiten, veel vrolijke verrassingen én… we lopen voor een goed doel: kinderen een vakantie geven die zij, wegens (financieel) moeilijke thuissituatie, anders niet kunnen beleven. Op www.reestwalk.nl en op Facebook is meer informatie te vinden.

Kaartjes kunt u kopen via www.reestwalk.nl, maar u kunt ook contact opnemen met Martine Brander:06-23329334

Verjaardag

Zaterdag 28 oktober is meester Gabe jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!

Belangrijke data

Woensdag 11 oktober: inloopsspreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30-9.30 uur;  Jaarlijkse ouderraad (JOR), aanvang 19.30 uur

Vrijdag 13 oktober: inspiratiedag Cultuuronderwijs voor leerlingen

Maandag 16 oktober: OR 20.00 uur

Donderdag 19 oktober: inloopmiddag kinderboekenweek, 14.00-16.00 uur

Zaterdag 21 oktober: oud papier actie

Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober: herfstvakantie

Woensdag 25 oktober: inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk, tijdstip onbekend

Maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november: hoofdluiscontrole

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 30 oktober 2017.


voorkeuren | disclaimer | contact