Organisatie

De organisatie

De Horst, ooit begonnen als school onder het bestuur van de gemeente de Wijk, is inmiddels aangesloten bij Stichting Wolderwijs. Het bestuur van deze overkoepelende Stichting heeft voor alle scholen in de Wolden het bevoegd gezag overgenomen van het College van B&W van De Wolden.

In de Wijk is De Horst de grootste partner van de brede school, waar het met de partners Apollo, juf Ooievaar, Speelwerk en Icare samen onder 1 dak gevestigd is aan de Postweg 43.
Als partner in de brede school, geeft De Horst via een werkgroep in wording, vorm aan samenwerking in het gebouw.

De voor- en naschoolseopvang wordt in de Wijk verzorgd door Speelwerk. Zij verzorgen via hun concept 'Lunchplein' ook de tussenschoolse opvang. Daarnaast bieden zij ook een eigen variant die in eigen huis wordt aangeboden.

De school wordt geleid door Valentine de Ruyter. Zij werkt samen met de MR, die met haar personeel- en oudergeleding zowel advies- als instemmingsrecht mag uitvoeren op onderdelen van het beleid van de school. Meer hierover kunt u terug lezen in het schoolgids en in het schoolplan. De OR van de school is een onmisbare organisatie die o.a. het oud papier voor haar rekening neemt en de spil is in het merendeel van de activiteiten die gehouden worden op De Horst, zoals bv. de schoolreizen, het Sinterklaas- en het Kerstfeest.

Via reguliere team-, personeel- en bouwvergaderingen en daarnaast ook specialistische coördinatoren en specifieke werkgroepen, wordt binnen de school inhoud gegeven aan het onderwijs dat kenmerkend is voor De Horst.