Organisatie

Brede School

O.b.s. De Horst is participant in Brede School de Wijk. In het gebouw van Brede School de Wijk zijn onder andere ook muziekvereniging Apollo en het consultatiebureau van Icare te vinden.

Sinds augustus 2015 is o.b.s. De Horst onderdeel van Integraal Kindcentra Wolderwijs - locatie De Horst. IKC's zijn een uniek aanbod van onderwijs en opvang in één! U kunt uw kind naar De Horst brengen om naar school te gaan, maar we bieden u ook een peuterspeelzaal aanbod en een kinderdagverblijf dat aansluit op alles wat we aanbieden in groep 1. De peuters die naar IKC De Horst gaan, leren spelenderwijs de school kennen en werken met dezelfde professionals als waarmee de school werkt. Een doorgaande lijn wordt zo heel zichtbaar. En de start in groep 1 is zo geen spannende gebeurtenis meer, maar een logisch vervolg.

Voor basisschoolkinderen die opvang nodig hebben, is de BSO van IKC De Horst een prima oplossing. We erkennen het recht van uw kind op rust en vrije tijd. Daarnaast mag ieder kind meedoen aan spel en recreatieve bezigheden die passen bij de leeftijd van het kind. We bieden een aanbod van cultuur en sport dat aansluit bij de school. En het mooiste is: U betaalt voor de opvang wat u afneemt. In overleg komen we tot de opvang tijden die voor uw situatie het meest passend zijn. We werken met "uurtje factuurtje".

Meer informatie: www.kindcentrawolderwijs.nl