Organisatie

De leerlingenraad van De Horst

dinsdag 13 maart 2012 - Op De Horst werken we met een leerlingenraad. Wij denken op deze manier de betrokkenheid van leerlingen bij onze school te vergroten.

Daarnaast bereiken we er actief burgerschap mee: het leert kinderen het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die het kleine of grote algemene belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laat je kinderen omgaan met dit principe en leren ze om hiermee om te gaan.

Het oprichten van een leerlingenraad komt voort uit ons Kwaliteitszorgsysteem KWINTOO. Ouders mogen periodiek hun mening geven, verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt naast de verplichte veiligheidsenquête echter meestal niets gevraagd, terwijl zij wel de feitelijke gebruikers van de school zijn. Wat vinden zij? Zij kunnen vaak heel zinnige dingen noemen waar we als team niet altijd direct aan denken. Die dingen kunnen via de leerlingenraad naar voren komen.

 • Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vaardigen per groep een leerling af naar de leerlingenraad.
 • Iedere groep organiseert ieder schooljaar in de periode voor de herfstvakantie verkiezingen om te komen tot een afgevaardigde namens de groep.
 • De leerlingenraad overlegt vier keer per jaar met de directie en/of IB-er over zaken die in de school spelen.
 • De eerste bijeenkomst van een schooljaar wordt in de periode na de herfstvakantie gepland.
 • In de leerlingenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.
 • De bijeenkomsten vinden op donderdag om 14:00 uur plaats en er wordt steeds drie kwartier gepland. De data voor deze bijeenkomsten zijn in de jaarplanning opgenomen.
 • Daarnaast wordt eens per kwartaal, dus voor iedere bijeenkomst van de leerlingenraad, in de groep besproken wat er leeft en wat volgens de kinderen tijdens de bespreking zeker aan de orde zou moeten komen.
 • Extra bijeenkomsten zijn altijd mogelijk, zowel op initiatief van de kinderen als op initiatief van het team/directie.
 • Via de mail:leerlingenraadatobsdehorstdotnl kunnen door alle kinderen, maar ook door derden, vragen aan de leerlingenraad worden voorgelegd.De afgevaardigde van de raad doet na iedere bijeenkomst verslag in de eigen klas.
 • De secretaris maakt een verslag van de vergadering dat naar alle groepen wordt gemaild.

De raad verwoordt ervaringen van leerlingen en komt met praktische plannen en voorstellen. Dit betreffen voorstellen die draagvlak hebben onder hun achterban. We kijken samen altijd of een plan uitvoerbaar is, zowel praktisch, financieel als wat regelgeving betreft. Mochten er struikelblokken zijn, dan wordt de leerlingenraad zelf geacht daar oplossingen voor aan te dragen. De leerlingen leren op die manier om realistische voorstellen te maken.

De leerlingenraad

 • Vertelt wat ze leuk en niet leuk vindt aan de school
 • Brengt nieuwe ideeën in en doet voorstellen
 • Overlegt met de directie en vraagt waarom dingen moeten
 • Legt aan de andere kinderen uit wat ze hebben besproken
 • Helpen om de school leuker, mooier en gezelliger te maken

 

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.