Organisatie

Integraal Kind Centrum

zondag 29 mei 2016 - Stichting Kindcentra Wolderwijs is op 17 augustus 2015 gestart met vier Integrale Kindcentra (IKC's) met kinderopvang in gemeente de Wolden. Eén daarvan wordt gehuisvest in de brede school in de Wijk. Vanaf dit schooljaar kunt u voor uw kind op De Horst terecht voor kinderopvang, buitenschoolse opvang én onderwijs.

Wat is een IKC ? 

Het Integraal Kindcentrum (IKC) is in Nederland een relatief nieuw, maar aantrekkelijk verschijnsel voor basisscholen en kinderopvangvoorzieningen. Een IKC biedt een sluitend aanbod van onderwijs en opvang tussen 07.30 - 18.30 uur, waarbij kinderen zoveel mogelijk te maken hebben met dezelfde gezichten en steeds op dezelfde locatie blijven. U heeft te maken met één organisatie voor onderwijs en kinderopvang.

Dit geeft rust voor zowel ouders als kind. In een IKC sluiten onderwijs en opvang naadloos op elkaar aan. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische visie, één organisatie, één regie en in één team. Onderzoek naar het effect van IKC's laat zien dat kinderen goed gedijen in een dergelijke omgeving, waar opvoeding, opvang, onderwijs, ontspanning en ontwikkeling hand in hand gaan.

Voor ouders kent een IKC veel praktische voordelen: zij hebben één vast, vertrouwd aanspreekpunt en vinden gemakkelijker een dagarrangement voor hun kind(eren) dat hen in staat stelt werk en zorg te combineren.

Op De Horst kunt u vanaf dit schooljaar terecht met uw peuter voor een peuterspeelzaal aanbod en  VVE-programma's, die vijf dagen per week aangeboden worden. Voor kinderen van de basisschool is er een uitdagend en actief dagarrangement. We bieden kinderopvang op maat: u betaalt wat u afneemt.

Meer informatie vindt u op www.kindcentrawolderwijs.nl  U kunt altijd bellen voor een vrijblijvende offerte op maat: 0522-820970

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.