Organisatie

Vacatures Medezeggenschap oudergeleding vervuld

woensdag 12 oktober 2016 - Per oktober 2016 heten we drie nieuwe ouderleden welkom in de MR van De Horst.

Freddy Bosgraaf, Helma Timmerman en Alette Ponsen nemen dit schooljaar afscheid van de MR. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet en enthousiasme tijdens hun zittingsperiode.

De MR van De Horst bestaat vanaf oktober 2016 uit 6 personen: 3 ouders (Elisabeth Scheffer, Lisette Wagenaar en Gijs van Gils) en 3 teamleden (Marchien Haasken, Aline van Eck en Kirsten Prijs). Gezamenlijk richten zij zich op schoolse (MR) en bovenschoolse (GMR) aangelegenheden.  

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouderleden van de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

De MR vergadert tenminste zes keer per schooljaar. Thema's zijn onder andere:

-meedenken over actuele punten zoals continurooster, verdere ontwikkeling IKC De Horst

-tevredenheidspeiling, ouderbetrokkenheid

-verkeersveiligheid

-schooljaarplan (jaarlijks)

-schoolplan (4 jaarlijks)

-informatiegids

-formatie en begroting

Heeft u interesse of heeft u vragen? U kunt de leden van de MR aanspreken of een bericht sturen naar mr@obsdehorst.nl

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.