Organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

maandag 4 september 2017 - Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Ivm het aftreden van een aantal OR leden, zijn wij op zoek naar versterking.

 

Onze doelen zoals vermeld in de jaarkalender:
 
De OR heeft zich ten doel gesteld: ?

Bij de ouders van de leerlingen, die op de school staan ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen . ?

Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen. ?

Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak. ?

Te functioneren als geledingenraad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet. ?

Gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen. ?

Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

 

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij één van de huidige OR leden, of mail naar or@ikcdehorst.nl

Uit de organisatie

De ouderraad zoekt JOU!

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die ons team willen komen versterken!

Schoolplein opgeknapt

Een aantal enthousiaste mensen heeft geholpen ons schoolplein van meer speelmogelijkheden te voorzien.