Ouders

Aanmelding

Voor het eerst naar school gaan is een leuke gebeurtenis, voor u als ouder, maar zeker ook voor uw kind. 

Als uw kind naar school mag of als u door een verhuizing een nieuwe school zoekt voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school. U wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door het gebouw waarbij ook de betreffende klas(sen) worden aangedaan. Hier kunt u ook een afspraak maken voor twee of meer kijkochtenden, waarin uw kind meedraait in de groep, mocht u uw keuze voor onze school gemaakt hebben (deze wenperiode geldt alleen voor kleuters die niet aan ons voorschools programma hebben deelgenomen).

Via een formulier kunt u uw kind aanmelden zodat wij uw kind kunnen inschrijven in onze administratie. Voor ouders die al één of meerdere kinderen op school hebben, is een rondleiding niet meer nodig. Wel nodigen wij u uit een afspraak te maken voor een kijkochtend. De groepsleerkrachten zijn op de hoogte in welke groep uw kind instroomt.

Op ons contactformulier vindt u de nodige gegevens.
U kunt hier ons aanmeldingsformulier downloaden. We vragen u deze op school af te geven.