Ouders

Vakantieoverzicht

Vakantieregeling

Jaarlijks worden de schoolvakanties voor alle scholen van Stichting Wolderwijs vastgesteld door het directieberaad en de GMR. Daarbij houden we rekening met de door het Ministerie van Onderwijs ingestelde vakantiespreiding (Stichting Wolderwijs valt onder de regio Noord) en de vakantieregeling van het Voortgezet Onderwijs in Meppel en Hoogeveen.

 

Vakanties schooljaar 2017/2018

Periode: Vakantie:
23 tot en met 27 oktober 2017 herfstvakantie
25 december 2017 tot en met 5 januari 2018 kerstvakantie
26 februari tot en met 2 maart voorjaarsvakantie
30 maart en 2 april Goede Vrijdag + Pasen
27 april Koningsdag (in meivakantie)
27 april tot en met 11 mei meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag (in meivakantie)
10 mei Hemelvaart (in meivakantie)
21 mei Tweede Pinksterdag
 23 juli tot en met 31 augustus zomervakantie
Vrije dagen of middagen:
6 november 2017 studiedag team