School

De school

Obs _De _Horst

Obs De Horst in de Wijk telt ruim 230 leerlingen, afkomstig uit de Wijk en de naaste omgeving: De Schiphorst, De Stapel, Rogat en een gedeelte van Broekhuizen. De leerlingen zijn verdeeld over negen groepen en gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw aan de Postweg.

Onze school is participant in "Brede school de Wijk". We bieden als Integraal Kind Centrum (IKC) een unieke combinatie van peuterspeelzaal werk, dagopvang van 0-4 jaar, buitenschoolse opvang van 4-12 jaar en onderwijs. Uw kind kan bij ons naar school gaan en een opvang aanbod op maat gebruiken! In het gebouw van Brede school de Wijk zijn verder onder andere muziekvereniging Apollo en het consultatiebureau van Icare Jeugdgezondheidszorg te vinden.

We besteden veel aandacht aan basisvaardigheden voor rekenen en taal en zelfstandig verwerken. Kenmerken van ons onderwijs zijn: effectieve instructie, adaptieve elementen en een registratiebord met opdrachten in ieder lokaal. Daarnaast besteden we speciale aandacht aan de leesvaardigheid van onze leerlingen in alle facetten. Goed kunnen lezen is immers het belangrijkste instrument bij elke opleiding die de kinderen nog zullen volgen.

Vanaf 2010-2011 mogen wij ons gecertificeerd Kanjerschool noemen. Alle leerkrachten zijn speciaal opgeleid om de Kanjertraining te geven. De kanjerlessen zijn preventief en curatief van aard. De training stimuleert een positieve sfeer in de school en voorkomt sociale onrust.

De 5 basisregels, die perfect bij de visie van de school aansluiten, zijn:

- Niemand speelt de baas
- Niemand doet zielig
- We lachen elkaar niet uit
- We helpen elkaar
- We vertrouwen elkaar

Ons cultuureducatieplan biedt een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan voorstellingen, gastlessen, activiteiten en excursies voor alle kinderen. Sinds 2013-2014 hebben we de Compenta cultuursubsidie om ons programma nog aantrekkelijker te maken.

Verschillende activiteiten kunnen we niet zo groots aanpakken zonder de hulp van onze ouders. We voelen ons rijk met een zeer actieve oudergroep die ons ondersteunt, meedenkt en meehelpt bij het organiseren van allerlei activiteiten.