School

Oudertevredenheidspeiling

Elke twee jaar voert onze school een zogenaamde oudertevredenheidspeiling uit. Via een enquête, die digitaal wordt afgenomen, geven ouders op een aantal fronten aan hoe tevreden zij zijn met De Horst als school voor hun kind.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken wij als school om het onderwijs en het functioneren van de schoolorganisatie te optimaliseren.

De uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling 2014 kunt u hier downloaden.
De uitkomsten van de laatst afgenomen oudertevredenheidspeiling 2016 kunt u hier downloaden